28.05.2024

Vijesti

Aktivnosti na unapređenju i modernizaciji želјezničkog sektora

Aktivnosti na unapređenju i modernizaciji želјezničkog sektora

Delegacija Ministarstva saobraćaja i veza i Želјeznica Republike Srpske na čelu sa ministrom Nedelјkom Čubrilovićem i generalnim direktorom Želјeznica Republike Srpske Slađanom Jovićem, boravi u radnoj poseti Narodnoj Republici Kini.

Konkretni koraci ka realizaciji projekata u okviru unapređenja želјezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj, te budućoj modernizaciji Želјeznica Republike Srpske, bile su teme radne posete i održanih sastanaka sa predsednikom Upravnog odbora kompanije "China Railway Design Corporation", kao i rukovodstvom kompanije „Sinošur“ u kineskom gradu Tjenđinu.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedelјko Čubrilović i predsednik Upravnog odbora kompanije "China Railway Design Corporation" Fang Tjenbin, razgovarali su na temu realizacije projekata i aktivnosti na unapređenju i modernizaciji želјezničkog sistema u Republici Srpskoj.

Na sastancima su analizirane dosadašnje aktivnosti, te je akcenat stavlјen na potrebe u okviru obnavlјanja infrastrukturnih, radioničkih i voznih kapaciteta Želјeznica Republike Srpske, u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumevanju o međusobnoj saradnji na razvoju saobraćajnog sektora u Republici Srpskoj.

Rukovodstvo kineske kompanije izrazilo je zadovolјstvo dosadašnjom saradnjom, ističući da će najstručniji timovi kompanije "CRDC" u saradnji sa resornim ministarstvom i Želјeznicama Srpske u narednom periodu nastaviti aktivnosti na unapređenju i modernizaciji želјezničkog sektora.

Ministar Čubrilović je zahvalio rukovodstvu kompanije na srdačnom prijemu i dobrodošlici, navodeći da današnji sastanak nije samo pokazatelј iskrene i prijatelјske saradnje kompanije "CRDC" sa Ministarstvom saobraćaja i veza i Želјeznicama Republike Srpske, već da predstavlјa i konkretan korak ka realizaciji planova za unapređenje i pobolјšanje želјezničke infrastrukture u Republici Srpskoj i finalizaciji budućih odluka na strateškim projektima ovog preduzeća.

Generalni direktor Želјeznica Slađan Jović, podsetio je da je u prethodnom periodu stručni tim kineske kompanije izradio dokument "Analiza stanja želјezničkog sistema u Republici Srpskoj sa prijedlozima za njegovo unapređenje", što predstavlјa značajan korak za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju želјezničkog saobraćaja.

Čubrilović i Tjenbin potpisali su i zajedničku izjavu o produblјivanju zajedničke saradnje u oblasti razvoja želјezničkog sektora u Republici Srpskoj.

Delegacija Ministarstva sobraćaja i veza i Želјeznica Republike Srpske obišli su izložbeni prostor kompanije "CRDC", gdje su predstavlјeni najznačajniji projekti, dostignuća i tehnološka opremlјenost.

Nakon povratka u Peking, delegacija je obišla jednu od najsavremenijih želјezničkih stanica - Peking-Jug, koja predstavlјa početnu stanicu međugradske pruge za velike brzine između Pekinga i Tjenđina. Želјeznička stanica Peking-Jug predstavlјa prvo veliko moderno integrisano saobraćajno čvorište u Kini koje je objedinilo želјeznički, metro i gradski javni prevoz.

Međugradsku brzu želјeznicu Peking-Tjenđin, projektovala je kompanija "CRDC" za brzine do 350 km/h. Nјena ukupna dužina iznosi 120 km, a vrijeme putovanja između dva najveća grada u severnoj Kini iznosi svega 30 minuta, odnosno, najbržim vozom 21 minut.

"CRDC" je projektantsko preduzeće i svetski poznata grupacija u okviru kineskih želјeznica. Prema ukupnoj snazi, “CRDC“ se nalazi na vrhu liste najbolјih kineskih preduzeća iz oblasti geotehničkih istraživanja i projektovanja i spada u visoko-tehnološka preduzeća prepoznata od strane kineske države.

Sa rukovodstvom vodeće kineske osiguravajuće korporacije „Sinošur“ razgovarano je o nastavku saradnje za osiguranje poslova kineskih kompanija u Republici Srpskoj, planu dalјeg razvoja, uslovima i modelima finansiranja i osiguranja.

Na sastanku je potvrđeno opredelјenje za saradnju i sprovođenje klјučnih projekata, te istaknuto da saradnja Republike Srpske i kineskih kompanija ima veliki potencijal.

Rukovodstvo kompanije Sinošur izrazilo je interesovanje u oblasti osiguranja kreditnih linija za Želјeznice Republike Srpske.

Sastanku su pored ministara Čubrilovića prisustvovali generalni direktor Želјeznica Republike Srpske Slađan Jović i pomoćnik ministra za želјeznički, vazdušni i vodni saobraćaj Vesna Vožni.

Kineska osiguravajuća korporacija „Sinošur“ vodeće je osiguravajuće društvo u svetu, povezano sa više od 300 međunarodnih banaka, osnovano i podržano od države.