25.05.2022

Vijesti

Dva važna projekta u najavi: Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao sa delegacijom EBRD-a

Dva važna projekta u najavi: Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao sa delegacijom EBRD-a

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), predvođenom Suzan Goranson (Susan Goerensson), direktoricom Odsjeka za infrastrukturu EBRD-a.

Tokom sastanka, razmotrene su trenutne aktivnosti na pripremi dva velika infrastrukturna projekta – modernizaciji želјeničke pruge na dionici Šamac - Doboj - Rječica, ukupne dužine 98 kilometara (62 kilometra želјezničke pruge na jednokolosečnoj dionici Šamac - Doboj i oko 36 kilometara na dvokolosijeku dionica Doboj - Maglaj), te planirane rekonstrukcije putnog pravca Foča – Šćepan Polјe, do granice sa Crnom Gorom.

Takođe, razgovaralo se o mogućnostima za saradnju sa EBRD-om u projektima zaštite životne sredine, sa naglaskom na projekte vezane za upravlјanje otpadom. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da bi modernizacija želјezničkog koridora Vc, u dijelu koji prolazi kroz Republiku Srpsku i putnog pravca Foča – Šćepan Polјe bila od velikog značaja za infrastrukturno povezivanje, s obzirom na to da je riječ o jako važnim koridorima.

Današnjem sastanku prisustvovali su i ministar saobraćaja i veza Nedelјko Ćorić, kao i v.d. direktori Želјeznica Republike Srpske i Puteva Republike Srpske Želјko Radić i Davor Kostrešević.