18.07.2022

Vijesti

Intenziviranjem saradnje željezničkih operatera prevazići tržišne poremećaje

Intenziviranjem saradnje željezničkih operatera prevazići tržišne poremećaje

U direkciji Željeznica Federacije BiH u Sarajevu održan je sastanak članova uprava dva nacionalna željeznička operatera, Željka Radića vršioca dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske, Enisa Džafića, generalnog direktora ŽFBiH, Mladena Božića, izvršnog direktora Poslova operacija ŽRS i Nedima Muftića, direktora Sektora željezničke komercija u ŽFBiH.

Saglasni da željeznički sektor i u doba globalnih poremećaja pokazuje svoj značaj, uspeva da zadovolji potrebe privrede u Republici Srpskoj i FBiH te omogućava nesmetan protok roba u teretnom saobraćaju na području oba entiteta, čelni ljudi željezničkih kompanija analizirali su trenutno stanje, a akcenat je stavljen na prevazilaženje prisutnih poremećaja na tržištu, realizaciju novih prevoza kao i zajedničke planove za naredni period.

-Dodatna angažovanost kao i doprinos željezničkih kompanija u očuvanju, rastu i razvoju privrede i ekonomije u oba entiteta izuzetno je značajna, što se pokazuje i u ovom kriznom vremenu za celu planetu, te je i danas neophodno osigurati nesmetano funkcionisanje željezničkog sektora. Naši dalji angažmani zahtevaju i planirana ulaganja u modernizaciju infrastrukturnih i voznih kapaciteta, kako bi prevoz roba funkcionisao u punom kapacitetu i iz godine u godinu se povećavao, što su i planovi Željeznica Republike Srpske za naredni period - rekao je nakon sastanka vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Željko Radić.

Neophodno je da željeznički prevoz kao najpouzdaniji, najpovoljniji i ekološki najprihvatljiviji vid transporta koji je na usluzi privredi, u budućnosti bude prvi izbor privrednim subjektima kada je u pitanju prevoz najrazličitijih vrsta roba, poručeno je i sa sastanka u Sarajevu.