11.11.2021

Vijesti

Kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“ pokazala pozitivne rezultate

Kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“ pokazala pozitivne rezultate

Prezentacijia izveštaja o provođenju preventivne kampanje tokom 2021. godine pod nazivom „Oprezni paze na putne prelaze“ ukazala je da samo zajednička saradnja svih nadležnih institucija, može dovesti do očekivanih pozitivnih rezultata, koji za cilj imaju podizanje nivoa bezbednosti na putnim prelazima, ali i buđenje svesti i odgovornosti kod svih učesnika u saobraćaju.

Bezbednost saobraćaja na putnim prelazima u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća, ali će se još intentzivnojm saradnjom sa svim nadležnim institucijama i dalje raditi na tome, da sigurnost bude dodatno unapređena, rekao je zamenik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja RS Milija Radović.

-Broj saobraćajnih nezgoda na putnim prelazima je smanjena, imajući u vidu da je 2016. godine stradalo pet, a 2020. godine dva lica. Ipak, želimo da stanje bude još bolje, odnosno da se više poštuju saobraćajna pravila i signalizacija na putnim prelazima - rekao je Radović nakon predstavljanja izveštaja o provedenoj kampanji, čiji je cilj povećanje opreza i svesti svih učesnika u saobraćaju prilikom kretanja preko putnih prelaza i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.

Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Dragan Stanimirović, rekao je da Vlada RS putem preventivnih i represivnih mera sprovodi brojne aktivnosti sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

-Ovde je reč o preventivnoj kampanji s ciljem da se broj poginulih i saobraćajnih nezgodama na putnim prelazima svede na minimum - istakao je Stanimirović.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Željko Radić, ukazao je na sastanku da je podizanje većeg nivoa bezbednosti na putnim prelazima, svakako cilj planiranih aktivnosti i u budućnosti, ali da je i dalje neophodna maksimalna odgovornost i poštovanje saobraćajnih propisa svih učesnika u saobraćaju.

-Aktivnosti koje smo zajedno provodili tokom ove godine kroz kampanju, bile su preventivne i njihov cilj je svakako bio da sačuvamo ljudske živote. Sistemsko rešavanje kroz zajedničko učešće i doprinos svih nadležnih institucija, kada je u pitanju funkcionisanje i odvijanje saobraćaja u Republici Srpskoj, vodi nas ka zajedničkom cilju.Problemi sa kojima se suočavamo su posledica višedecenijskog nasleđa i iz tog razloga je značajno veće angažovanje lokalnih zajednica koje moramo aktivnije uključiti kao partnere u budućim aktivnostima, kada govorimo o ukupnom broju putnih prelaza na prugama ŽRS –naglasio je Radić

Od ukupno 248 putnih prelaza koliko ih je na prugama normalnog koloseka Željeznica Republike Srpske koje su u eksploataciji, 23 putna prelaza osigurana su svetlosno – zvučnom signalizacijom sa ili bez polubranika, 13 putnih prelaza osigurano je mehaničkim branicima, dok su svi preostali putni prelazi osigurani saobraćajnim znakovima i trouglom preglednosti.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Srpske Davor Kostrešević rekao je da rekao da su svi prelazi koji se ukrštaju sa magistralnim i regionalnim putevima na određen način obezbeđeni, bilo polubranicima i branicima, bilo saobraćajnom i svetlosnom signalizacijom.

Dragan Zelenković vršilac dužnosti izvršnog direktora Poslova infrastrukture Željeznica Republike Srpske, zahvalio se svim partnerima koji su učestvovali u ovogodišnjoj preventivnoj kampanji „Oprezni paze na putne prelaze“ i istakao da su Željeznice Republike Srpske maksimalno posvećene aktivnostima na bezbednom odvijanju željezničkog saobraćaja.

-Da li može bolje i više kada su rezultati u podizanju nivoa bezbednosti u željezničkom saobraćaju u pitanju, svakako da može. Željeznice Republike Srpske i kroz učešće u kampanji, i nakon njenog završetka u tekućoj godini, provode aktivnosti kako bi nivo bezbednosti u odvijanju željezničkog saobraćaja i na putnim prelazima i na otvorenoj pruzi bio na višem stepenu. Da bi u tim nastojanjim i uspeli neophodna su značajna finansijska sredstva. Željeznice Republike Srpske iz sopstvenih sredstava rade na osiguranju određenog broja putnih prelaza a ono što nam predstoji je izgradnja koridora Vc kroz Republiku Srpsku, gde bi paralelno sa budućim remontom pruge Doboj – Šamac i određen broj putnih prelaza bio osiguran višim nivoom osiguranja – naglasio je Zelenković.

Prema propisanim zakonskim odredbama, način i nivo osiguranja putnog prelaza određuje se na osnovu kategorije puta, dopuštene brzine na pruzi i gustine drumskog saobraćaja, što je i definisano zakonom i propisima koji uređuju oblast željeznica.

Preventivna kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“ trajala je od marta do septembra 2021. godine i provedena je na području 12 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.