06.07.2023

Vijesti

Konferencija o transportnoj infrastrukturi značajan korak ka unapređenju

Konferencija o transportnoj infrastrukturi značajan korak ka unapređenju

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Vlada i gradonačelnik Brčko distrikta bili su organizatori konferencije o transportnoj infrastrukturi Brčko distrikta, na kojoj se govorilo o potencijalima drumskog, želјezničkog i rečnog saobraćaja.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, rekao je u Brčkom, da BiH nije priklјučena na reginonalni investicijski infrastrukturni zamah i da ne prati dešavanja kada je regionalna putna ali i želјeznička infrastruktura u pitanju, da kapitalni projekti od ideje pa do konačne realizacije traju dugo, te zahtevaju dobre planove i odluke u cilјu realizacije.

-Ovde smo došli da razrešimo neke stavove i bitno je da razgovaramo na otvoren način. U infrastrukturi je najskuplјe čekanje i ovde smo da vidimo možemo li kroz razgovore ubrzati izuzetno važne projekte. Klјučno je da u narednom periodu, osim zamaha u gradnji auto-puteva, pokušamo stvoriti zamah u rekonstrukciji naših želјezničkih koridora u BiH, Koridoru 5C i onog koji ide od Banja Luke preko Doboja, Tuzle i Zvornika dalјe u Srbiju. Bitno je da iskoristimo činjenicu da je taj koridor na proširenoj mreži evropskih koridora i relativno je lako dobiti sredstva za finansiranje tih projekata - naglasio je Forto.

Napominjući da pruge u BiH moraju imati saobraćaj za minimalnu brzinu od 120 kilometara na sat, Forto je rekao da postoji politička volјa i novac, da se izvrši potpuna rekonstrukcija pruga na području BiH, te da se ona u svim delovima zemlјe elektrifikuje.

-Želјeznica je budućnost uvek bila i biće, i novac za takve projekte ćemo naći što bespovratno, što kroz povolјne kreditne aranžmane - naglasio je Forto.

Ukupno stanje potreba u okviru neophodnih ulaganja u infrastrukturu Želјeznica Republike Srpske u Brčkom prezentovao je Želјko Radić, izvršni direktor Poslova operacija koji je podsetio da su osnovne potrebe u cilјu napretka i razvoja svake države, ulaganja u želјeznički sektor.

- Želјeznicama Republike Srpske neophodna je značajna obnova želјezničke infrastrukture, neophodna su investiciona ulaganja koja će kroz realizaciju kapitalnih projekata dovesti do podizanje nivoa kvaliteta želјezničkih usluga koje pružamo našim komintentima . To podrazumeva i nabavku novih voznih sredstava, koja bi mogla da apsorbuju obnovnjenu infrastrukturu u budućem periodu. Modernizacija Želјeznica Republike Srpske zahteva značajna ulaganja, kako bi želјeznice obnovile svoje kapacitete i na adekvatan način postale ravnopravan konkurent na regionalnoj i evropskoj želјezničkoj mreži -naglasio je Radić.

Odrediti jasne prioritete, prvi je korak ka modernizaciji želјeznice i njene infrastrukture, kako bismo ispunili i zahteve evropskih direktiva i kako bi Želјeznice Republike Srpske postale deo TEN-T mreže, istakao je Radić.

-Donošenje jasnih odluka na državnom nivou sa precizno definisanim dugoročnim cilјevima, neophodan je korak ka realizaciji preko potrebnih prioritetnih projekata, kako bi želјeznice u narednih 15 godina bile ponovo na nivou prosečnih evropskih želјeznica, što su one i bile početkom devesedetih godina – podsetio je na konferenciji o transportnoj infrastrukturi u Brčkom Želјko Radić, izvršni direktor Poslova operacija u Želјeznicama Republike Srpske.

O potrebama, problematici i stanju infrastrukturne želјezničke mreže na području BiH, na konferenciji je u okviru zajedničkog nastupa želјezničkih operatera Republike Srpske i Federacije BiH a, u cilјu neophodnog unapređenja i modernizacije govorio i generalni direktor ŽFBiH Enis Džafić.

U cilјu narednih aktivnosti i unapređenja transportne infrastrukture na području Brčko distrikta, na konferenciji su utvrđeni i precizni zaklјučci u okviru zajedničke deklaracije u kojoj između ostalog stoji da je opredelјenost svih učesnika intenziviranje podrške u cilјu razvoja želјezničke infrastrukture na području kompletne BiH i Brčko distrikta, koji će omogućiti bolјu povezanost Luke Brčko i time doprineti razvoju intermodalnosti deonice Tuzla – Brčko, uz rekonstrukciju postojećeg želјezničkog mosta preko reke Save.

Učesnici konferencije o transportnoj infrastrukturi Brčko Distrikta bili su i predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Sekretarijata Transportne zajednice, Želјeznica Federacije BiH, Autoputeva RS, Autocesta BiH, JP Luka Brčko i JP Putevi Brčko.