07.11.2023

Vijesti

Konstruktivnim dijalogom do zajedničkih stavova

Konstruktivnim dijalogom do zajedničkih stavova

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedelјko Čubrilović ocenio je konstruktivnim današnje sastanke i razgovore sa članovima Uprave i predstavnicima sindikalnih organizacija u Želјeznicama Republike Srpske, navodeći da Želјeznicama predstoji proces organizovanja u holding i okončanje restrukturisanja.

-Imali smo konstruktivan razgovor, uz sve nezadovolјstvo zbog nerešenih pitanja, pre svega nezavršenog procesa restrukturisanja Želјeznica Republike Srpske. Zajedno nastojimo da odbranimo poziciju Želјeznica Republike Srpske i ukažemo odnosno podsetimo, na njen značaj- istakao je ministar Čubrilović u Doboju.

Ministar Čubrilović je naglasio da Želјeznicama Srpske nedostaju sredstva za ulaganja, kao i uređenost dokumentacije u vezi sa popisom imovine kompanije, što za posledicu ima da ŽRS prilikom pravlјenja budžetske projekcije za narednu godinu već u januaru počinje sa minusom koji se u javnosti pogrešno tumači i to kao gubitak iz poslovanja, a u stvari je reč o obračunu amortizacije na imovinu koja često nije u vlasništvu ovog preduzeća.

On je izrazio očekivanje da će do kraja godine biti završeni pregovori sa sindikatom u vezi sa potpisivanjem kolektivnog ugovora, kako bi Želјeznice Republike Srpske imale osnova da prihvate određene predloge sindikalnih organizacija.

-Predsednici sindikata veoma zrelo, trezveno i savesno razgovaraju o potrebama Želјeznica, o prioritetima kompanije, ali i o onom što treba da zadovolјi radnička primanja - rekao je Čubrilović.

Odgovarajući na pitanja novinara, Čubrilović je rekao da koristi želјeznički prevoz čije su usluge dobre i u skladu sa trenutnim prilikama, ali da nisu na zadovolјavajućem nivou i u skladu sa standardima kojima se teži.

Generalni direktor Želјeznica Republike Srpske Slađan Jović rekao je da je da su Želјeznice Republike Srpske održivo preduzeće, likvidno i da sve svoje obaveze izmiruju na vreme.

Još jednom je pojasnio da je poslovanje sa gubitkom obračunska kategorija.

-Rok Svjetske banke je da se kompletan proces restrukturisanja završi do kraja 2024. godine, a proces je u zastoju zbog popisa imovine koja se nalazi u bilansima Želјeznica, a kompanija nije vlasnik te imovine – naglasio je Jović.

On je istakao da su u narednom periodu neophodna ulaganja u želјezničku infrastrukturu i operatora, te da očekuje bolјe i pozitivne trendove poslovanja kako bi se već naredne godine unapredio deo infrastrukture, odnosno elektrifikacija pruge prema Zvorniku i Banjaluci.

Predsednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne delatnosti Borislav Dejanović rekao je da je sastanak bio konstruktivan i da su predstavnici sindikata izneli primedbe koje se odnose na neophodna ulaganja u sistem koji je zastario i u koji se mora ulagati po uzoru na zemlјe u okruženju.