20.07.2023

Vijesti

Maksimalnom angažovanošću želјeznički saobraćaj se vraća u normalu

Maksimalnom angažovanošću želјeznički saobraćaj se vraća u normalu

Želјeznice Republike Srpske uspele su u rekordnom vremenu i uz maksimalne napore da za saobraćanje vozova osposobe tri pružna pravca: Doboj-Banjaluka, Doboj-Maglaj i Doboj-Tuzla, dok će četvrta oštećena deonica Doboj-Šamac, biti stavlјena u funkciju u naredna dva dana.

Direktor Sektora za građevinske poslove Goran Rajković, rekao je da se želјeznički saobraćaj na ova tri pravca trenutno odvija vozovima sa dizel-vučom, te da će nakon dodatnog ispitivanja elektro mreže u saobraćaj biti pušteni i vozovi sa elektro-vučom.

- Očekuje se da će deonica Doboj-Šamac, koja se koristi isklјučivo za teretni saobraćaj, biti osposoblјena u naredna dva dana s obzirom da je, osim oštećenja na kontaktnoj mreži, došlo i do otkrivanja kompletne krovne konstrukcije na želјezničkoj stanici u Šamcu koja je pala na kontaktnu mrežu – reako je Rajković i podsetio da se reč o velikom nevremenu, tokom kojeg su oštećenja nastajala padom drveća na kontaktnu mrežu, što je izazvalo prekid napona.

Šef komercijalno-operativne službe u Poslovima operacija Danko Mišić podsetio je da su Želјeznice Republike Srpske zbog posledica nevremena od sinoć, bile prinuđene da uvedu transportna ograničenja.

-Već jutros smo otvorili pružni pravac Doboj -Petrovo i putnički saobraćaj na ovoj deonici se odvija normalno. Iz Doboja do Banjaluke su angažovani autobusi za prevoz putnika s obzirom da su se odvijali radovi na saniranju oštećenja na pruzi. Očekujemo normalizaciju saobraćaja od 15.00 časova na tom pravcu, s tim što će se od Doboja do Stanova ići sa dizel-vučom, a dalјe sa elektro-vučom -rekao je Mišić

-Sa kolegama iz susednih želјezničkih uprava, pre svega Želјeznicama FBiH, dogovaraćemo prioritete u otpremi teretnih vozova, kako niko od naših komintenata ne bi bio uskraćen - poručio je Mišić.

On je apelovao na strplјenje svih korisnika želјezničkog saobraćaja, s obzirom na procenu da će tokom dana biti saniran najveći deo problema na oštećenim želјezničkim pravcima, kako bi već sutra saobraćanje bilo normalizovano i za elektro-vuču, osim pravca Doboj-Šamac.

-Mnogo tereta čeka, pogotovo na području Želјeznica FBiH. Samo 10 vozova uglјa tovarenog za tvornicu `Gikil` u Lukavcu čeka na prijem - naveo je Mišić.

On je ukazao i na važnost pravca Luka Ploče-Maglaj-Doboj-Zvornik kojim dva voza redovno isporučuju ugalј za termoelektrane u Srbiji.

Mišić je naveo da su radnici infrastrukture već 40 časova neprekidno na terenu s obzirom da je oštećenja bilo i prethodne noći, te je uputio zahvalnost zaposlenima koji su tokom vanrednih okolnosti dali svoj maksimum u stabilizaciji infrastrukturne mreže i brzom uspostavlјanju redovnog želјezničkog saobraćaja.