16.04.2021

Vijesti

Merenje i ispitivanje geometrijskih parametara kontaktne mreže ŽRS

Merenje i ispitivanje geometrijskih parametara kontaktne mreže ŽRS

Nakon što je na prugama Željeznica Republike Srpske izvršeno merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže, prvi preliminarni rezultati pokazali su da stanje kontaktne mreže, zadovoljava propisane standarde.

Željeznice Republike Srpske su merenja geometrijskih parametara kontaktne mreže na otvorenoj pruzi i glavnih prolaznih staničnih koloseka, izvršile na elektrificiranoj pruzi i to na relacijama: Doboj – Maglaj, Doboj – Srpska Kostajnica na levom i desnom koloseku, kao i Srpska Kostajnica - Šamac, Srpska Kostajnica - Banjaluka, Banjaluka – Novi Grad, Novi Grad – Volinja i Novi Grad – Blatna.

Merenje i ispitivanje geometrijskih parametara kontaktne mreže Željeznica Republike Srpske mernim kolima, izvršeno je prema operativnom planu merenja i u skladu sa važećim standardima i pravilnicima.

Merenje geomerijskih parametara mernim kolima opremljenim najsavremenijom mernom opremom, izvršila je licencirana kompanija „ATM BG d.o.o.“ iz Beograda.

Prvi put na prugama Željeznica Republike Srpske korištena je beskontaktna laserska medota merenja.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Merenje i ispitivanje geometrijskih parametara kontaktne mreže ŽRS alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Merenje i ispitivanje geometrijskih parametara kontaktne mreže ŽRS alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Merenje i ispitivanje geometrijskih parametara kontaktne mreže ŽRS alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Merenje i ispitivanje geometrijskih parametara kontaktne mreže ŽRS