01.03.2021

Vijesti

Ministar Ćorić boravio u prvoj radnoj poseti Želјeznicama Republike Srpske

Ministar Ćorić boravio u prvoj radnoj poseti Želјeznicama Republike Srpske

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedelјko Ćorić, istakao je tokom današnje posete i nakon sastanka sa članovima uprave ŽRS, da preduzeće Želјeznice Republike Srpske zahvalјujući procesu restrukturisanja, danas nemaju dugovanja.

- Rešenje je doneseno. Mi ćemo obaveze prebaciti u kapital, biće izmireni i oni poverioci koji u narednom periodu budu zahtevali isplate po tom osnovu. Restrukturisanje želјeznica je bilo neophodno i važno je istaći da se odvija dobrom dinamikom. Za sve nas ovo je novi izazov sa kojim se suočavamo, ali smo definisali buduću dinamiku i strategiju. Za sve što dolazi imaćemo prave odgovore i najbolјa rešenja - izjavio je ministar Nedelјko Ćorić novinarima u Doboju nakon sastanka sa menadžmentom Želјeznica Republike Srpske.

Ističući da je reč o preduzeću strateški važnom za Republiku Srpsku, naglasio je da su Želјeznice Republike Srpske do sada uradile značajan deo posla.

-Ono što sada čekamo je da konsultanti odrede najbolјi model za buduće definisanje organizacije unutar preduzeća. U skladu sa tim, Želјeznice RS će dobiti podršku resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske. Naš je cilј da dođemo do tri preduzeća jer je to stav uprave Želјeznica RS, sindikata i svih koji danas funkcionišu u ovom sistemu – naglasio je ministar Ćorić.

Buduća organizacija Želјeznica Republike Srpske biće holding, reč je o modelu koji treba da bude održiv, da zadrži dovolјan broj radnika, te obezbedi respektabilno i profitabilno poslovanje preduzeća.

Zadatak uprave preduzeća je da definiše precizna radna mesta u tri nova buduća preduzeća, sa adekvatnim načinom zbrinjavanja viška radnika.

Ministar saobraćaja i veza RS nakon sastanka istakao je takođe, da ga je rukovodstvo Želјeznica RS informisalo, da je tokom prošle godine evidentiran pad određenih prihoda u okolnostima pandemije virusa korona, te da se u ovoj godini očekuju bolјi rezultati.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srske Želјko Radić, podsetio je na tri komponente koje se provode u okviru projekta restrukturisanja: vlasničko, organizaciono restrukturisanje i restrukturisanje radne snage.

- Prema odluci Vlade Republike Srpske usvojene u decembru prošle godine, Želјeznice Republike Srpske biti organizovane kao holding sa određenim brojem zavisnih preduzeća.Krovno je holding, a niža organizaciona preduzeća bila bi infrastruktura, prevoz putnika i kargo -rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora Želјko Radić, i pojasnio da će se na nivou holdinga određivati osnovni parametri, a svako zavisno preduzeće imaće zasebne račune, planove i bilanse.

Sadašnja uprava Želјeznica Republike Srpske svesna je teških okolnosti i problema sa kojima se mora izboriti i u tome će istrajati. Vlada Republike Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza, daju klјučni podsticaj za opstanak ŽRS i samo zajedničkim delovanjem možemo ostvariti projekat restrukturisanja koji smo započeli i koji mora biti završen, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Želјko Radić.

- Održive, efikasne i finansijski samostalne, sa zadovolјnim radnicima ono je ka čemu idemo, provodeći projekat restrukturisanja. Svi zajedno želimo da Želјeznice Republike Srpske u budućnosti budu preduzeće za primer kako u Republici Srpskoj tako i u BiH.

Trenutno je u Želјeznicama Republike Srpske zaposleno 2.170 radnika, prisutan je problem viška određenog broja adminstrativnih radnika, kao i iznalaženje zakonskog rešenja, predviđenog za zbrinjavanja radnika sa smanjenom radnom sposobnošću.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Želјko Radić, izrazio je zadovolјstvo nakon današnje posete, te podrškom i kvalitetnom saradnjom sa resornim ministarstvom koja je definisana i za naredni period.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Ministar Ćorić boravio u prvoj radnoj poseti Želјeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Ministar Ćorić boravio u prvoj radnoj poseti Želјeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Ministar Ćorić boravio u prvoj radnoj poseti Želјeznicama Republike Srpske