11.02.2022

Vijesti

Na javni oglas ŽRS prijavljeno 285 kandidata

Na javni oglas ŽRS prijavljeno 285 kandidata

Da je interesovanje za rad u Željeznicama Republike Srpske i dalje prisutno, pokazuje činjenica da se na konkurs za prijem novih 57 radnika na neodređeno vreme, na izvršnim poslovima raspisanih javnim oglasom, prijavilo četiri puta više kandidata. Zaprimljeno je ukupno 285 prijava zainteresovanih kandidata.

Nova zapošljavanja, ali i Predlog izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta, bile su teme sastanka članova uprave i predstavnika svih osam sindikalnih organizacija preduzeća.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željko Radić, rekao je da je veoma zadovoljan velikim interesovanjem za rad u Željeznicama Republike Srpske.

-Ovaj broj zainteresovanih pokazuje da interesovanja za posao u Željeznicama Republike Srpske ima. Verujemo da su se prijavljeni kandidati raspitali o uslovima rada kao i primanjima zaposlenih, te da sebe vide na ponuđenim poslovima i radnim zadacima u okviru ŽRS. Sve kandidate koji budu ispunjavali uslove konkursa, Željeznice će poslati na lekarske preglede nakon čega slede i obavezni intervjui sa kandidatima. Verujemo da ćemo od značajnog broja prijavljenih kandidata, uspeti da nadjemo i primimo najbolje – naglasio je Željko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS.

On je naglasio da u Željeznicama Republike Srpske nema viška radnika, izuzev što za određena radna mesta postoji veći broj izvršilaca kojima će se ponuditi mogućnost prekvalifikacoje, dokvalifikacije i stručnog usavršavanja.

Predlog izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta za predstavnike sindikata nije bio u potpunosti prihvatljiv, jer je kako su istakli napravljen preveliki raspon u platama između visoko obrazovanih radnika, dok su, kažu, plate kvalifikovanih i niskokvalifikovanih gotovo izjednačene.

Konstatujući da nema idealnog rešenja, vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS je poručio da se ide u pravcu usvajanja najmanje nezadovoljavajućeg pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, o čijem predlogu i dopunama se razgovaralo sa predstavnicima osam sindikalnih organizacija kao socijalnim partnerima.

Prema njegovim rečima, ključno je da je predviđeno povećanje ličnih primanja za sva radna mesta.

-Predlog koeficijenata koji je danas na stolu je sublimacija izmena Zakona o radu, nove organizacije i nastojanja uprave i stručnih službi kako bi se došlo do najboljih rešenja – rekao je Radić.

On je istakao da je želja i nastojanje uprave ŽRS da pravilnik bude što manje nepravičan za sve zaposlene i izrazio spremnost na otklanjanje grešaka ukoliko ih sindikati eventualno uoče.

Radić je rekao da će po izlasku na tržišnu utakmicu u Željeznicama Republike Srpske, svaki zaposleni radnik morati da zaradi platu, od generalnog direktora do čistačice.

U cilju rešavanja pitanja visine redovnih mesečnih primanja zaposlenih, novim koeficijenima povećavaju se mesečna primanja većini zaposlenih u Željeznicama Republike Srpske, gde se posebna pažnja usmerila na povećanje najnižih primanja radnika, kao i zarade radnika na izvršnim poslovima.

Uprava Željeznica Republike Srpske nastoji da u kolektivu od 1985 zaposlenih, nađe i primeni najbolja rešenja za sve zaposlene, pravednom raspodelom finansijskih sredstava sa kojima raspolaže, rečeno je na sastanku.

Saradnja sa sindikalnim predstavnicima kao partnerima i u okviru projekta restrukturisanja, nikada nije bila upitna i ona se i dalje nastavlja isključivo konstruktivnim dijalogom uz uvažavanje, razmenu mišljenja, te prihvatanje i usvajanje svakog zakonski primenjivog predloga u okviru poboljšanja radno – pravnog statusa zaposlenih.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Željeznica Republike Srpske čini 2098 sistematizovanih radnih mesta, kao što je i definisano ugovorom o restrukturisanju preduzeća.