22.12.2023

Vijesti

Neophodna kapitalna investiranja u želјeznički sektor

Neophodna kapitalna investiranja u želјeznički sektor

Na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji Želјeznica Republike Srpske održanoj danas u Doboju, generalni direktor Slađan Jović obraćajući se novinarima istakao je sumirajući 2023. godinu, da je neminovnost unapređenja, modernizacije i napretka želјeznice, veće ulaganje u kompletan želјeznički sektor koje zahteva značajna finansijska sredstva.

Želјeznice Republike Srpske su likvidne i servisiraju sve svoje obaveze na vreme, a u narednoj godini očekuje se značajniji investicioni ciklus uz podršku Vlade Republike Srspke, kao i okončanje procesa restrukturisanja, rekao je Jović.

Jović se osvrnuo na prvih šest meseci tekuće godine ističući da su rezultati i količine prevezene robe u tom periodu bili zadovolјavajući i ukazivali da će krajnji rezultat do kraja poslovne godine premašiti plan, međutim različite okolnosti na koje se nije moglo uticati a koje su se dešavale, uticale su da se i poslovni tokovi i realizacija planova menjaju.

-Između ostalog naš najveći strateški partner Arcelor Mital iz Zenice, obustavio je proizvodnju početkom novembra, tako da je i naša usluga prevoza od tada stopirana. Dobre vesti su da Mital rešava svoje interne probleme i mi očekujemo da se naša saradnja uskoro nastavi, kako bismo u narednoj godini nastavili prevoz želјezne rude iz Prijedora za Zenicu – rekao je generalni direktor Želјeznica Republike Srpske Slađan Jović.

Govoreći o funcionisanju i modernizaciji putničkog saobraćaja, Jović ukazao na dobre primere iz okruženja i neophodnost kapitalnih ulaganja u infrastrukturu i vozna sredstva, kako bi Želјeznice Republike Srpske bile konkurentne, mogle da funkcionišu sa višim nivoom usluga i zadovolјe potrebe modernog putnika.

-U narednom periodu zajedno sa Vladom Republike Srpske radićemo na izradi plana za nabavku voznih i vučenih kapaciteta. To svakako podrazumeva nabavku novih dizel i elektromotornih vozova, kako bismo skratili vreme putovanja ali i pružili komforniju uslugu našim korisnicima u putničkom saobraćaju. Kao značajne investicije predložićemo sanaciju i rekonstrukciju Koridora `Pet ce` od Šamca do ulaza u Maglaj, takođe zajedno sa Želјeznicama FBiH predložićemo rekonstrukciju pruge Doboj-Tuzla-Zvornik, kao i Brčko-Banovići - istakao je Jović.

Želјko Radić izvršni direktor Poslova operacija naglasio je da se 2023. godina može smatrati uspešnom u oblasti ukupno izvršenih količina prevezene robe, imajući u vidu da i pored svih izazova sa kojima su se želјeznice susrele, preduzeće neće imati veću štetu s obzirom na to da je već realizovano 90 odsto ugovorenog transporta u ovoj godini.

-Želјeznica je uslužna delatnost i dok god krajnji kupac ima interes za prevozom robe, mi smo tu da taj posao i izvršavamo. Zajedno sa želјezničkim upravama iz okruženja nastojimo i uspevamo da ugovorimo i obezbedimo nove prevoze, tako da smo i pored značajnoj smanjenja obima prevoza želјezne rude iz Omarske za Zenicu, uspeli da deo umanjenja kompenzujemo povećanim prevozom iz Ploča za potrebe Elektroprivrede Srbije. Takođe, intenzivno radimo na ugovaranju novih prevoza na transportnom putu ka srednjoj Evropi – naglasio je Radić.

Želјeznice Republike Srpske trenutno organizuju prevoz za potrebe `Alumine` iz Zvornika, prevoz na transportnom putu od Ploča za Srbiju, prevoz iz tuzlanskog basena za potrebe Želјezare u Smederevu, u manjem obimu prevoz na Koridoru `Pet ce` za centralnu Evropu i trenutno prevoz određenih količina troske koja bi u naredno periodu trebala ići za Srbiju - dodao je Radić.

Takođe, Želјeznice Republike Srpske vrše prevoz kvarca za potrebe kombinata u Mrkonjić Gradu, kao i sezonski prevoz gline iz Prijedora za Italiju, a pregovara se i o prevozu za potrebe klijenata u Bugarskoj i Španiji.

Radić je pojasnio da je prevoz u putničkom saobraćaju definisan ugovorom o obaveznom prevozu putnika između Želјeznica i Vlade Republike Srpske, dok za međunarodni saobraćaj mora postojati komercijalna opravdanost.

Generalni direktor Slađan Jović, rekao je da su Želјeznice Republike Srpske dobile saglasnost Svetske banke i Vlade Srpske za prijem 117 radnika, izvršnog i tehničkog osoblјa, te najavio da će javni poziv biti raspisan u januaru. Podsetio je da Želјeznice RS imaju sistematizovano 2.098 radnih mesta, a da danas zapošlјavaju 1.820 radnika.

Izvršni direktor Poslova infrastrukture Dragan Zelenković,podsetio je da Želјeznice Republike Srpske upravlјaju sa 416 kilometara pruge, od čega je trenutno 353 kilometara u eksploataciji, kao i da se dugo nije ulagalo u infrastrukturu s obzirom da je zadnji kapitalni remont urađen 2012. godine.

Zelenović je naveo da je završen glavni projekat remonta infrastrukture na Koridoru "Pet ce" koji je spreman za realizaciju nakon što se obezbede neophodna finansijska sredstva.

Dodao je da je bezbednost saobraćaja zadovolјavajuća s obzirom na postojeće brzine, a da su za njihovo povećanje nophodna kapitalna ulaganja u pruge, njenu modernizaciju i elektrifikaciju, kao i modernizaciju signalno-sigurnosnih sistema i telekomunikacija, te uvođenje dalјinskog upravlјanja saobraćajem.

-Trenutno je najveća brzina od 100 kilometara na čas na deonici pruge od Srpske Kostajnice do Jošavke. Jasno je da su za veće brzine neophodne i nove pruge i naša nastojanja i planovi idu u tom pravcu - rekao je Zelenković i dodao da na prugama Želјeznica Republike Srpske trenutno ima ukupno 246 putnih prelaza i da su svi osigurani u skladu sa zakonski propisanim načinom.

Zelenković je naveo da je osam neadekvatnih putnih prelaza ukinuto tokom protekle dve godine, i naglasio da osiguranje samo jednog putnog prelaza svetlosno-zvučnom signalizacijom i polubranicima i izradom glavnog projekta, u proseku košta oko 510.000 KM, što je izuzetno značajan finansijski iznos.

Borba za nove komintente i korisnike usluga želјezničkog prevoza u Želјeznicama Republike Srpske aktivno se nastavlјa i u narednoj godini, kao i aktivnosti na obezbeđivanju prihvatlјivih modela finansiranja u cilјu modernizacije želјezničkog sektora, poručeno je sa novogodišnje konferencije Želјeznica Republike Srpske u Doboju.