14.10.2019

Vijesti

Neophodno stvaranje boljih uslova, kvaliteta rada i života radnika

Neophodno stvaranje boljih uslova, kvaliteta rada i života radnika

Članovi Uprave Željeznica Republike Srpske, nastavili su danas razgovore oko usaglašavanja Kolektivnog ugovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u željeznicama, na sastanku održanom u Doboju.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Slavko Gligorić, istakao je da je njegov prvi sastanak sa sindikalnim predstavnicima, nakon što je imenovan na ovu funkciju, protekao u dobroj atmosferi i korektnim razmenama mišljenja.

-Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je naš prvi sastanak protekao u korektnom razgovoru, jer našli smo se sa ciljem da zajedničkim zalaganjem nađemo mogućnosti i rešimo jedan veliki zajednički problem, a to je da uslove rada i plate u našem preduzeću podignemo na viši nivo, da radnik može bolje živeti od svog rada. Ovde prvenstveno mislim na zaposlene u procesu, jer nama odlaze radnici bez kojih ne možemo, a odlaze jer ne mogu da pristojno žive od svojih primanja - rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Slavko Gligorić.

On je istakao da je uvideo na današnjem sastanku, da sindikati imaju razumevanje kako za trenutno stanje, tako i za poslovanje preduzeća, prihode, kao i sve obaveze oko realizacije projekta restrukturisanja Željeznica Republike Srpske.

Dogovoreno je da sindikati, Upravi Željeznica Republike Srpske, ostave vremenski period od dva meseca kako bi se započete aktivnosti vezane za sistematizaciju i Kolektivni ugovor finalizirale.

-Mi imamo obavezu da projekat restrukturisanja nastavimo u kontunuitetu, jer imamo rokove koje moramo ispoštovati i koji su obavezujući. Jasno je da već 2021. godine mi moramo imati novo preduzeće koje će na drugačijim osnovama da funkcioniše.Lično ću insistirati na tome da se radnici adekvatno zbrinu, da niko ne ostane bez posla i zbog toga moramo popraviti uslove, kvalitet rada i kvalitet života radnika – naglasio je Gligorić.

Na danas održanom sastanku razgovarano je i o povećanju postotka stimulacije na platu zaposlenima, do konačnog usaglašavanja sistematizacija i Kolektivnog ugovora.