25.12.2023

Vijesti

Novogodišnji prijem Želјeznica Republike Srpske

Novogodišnji prijem Želјeznica Republike Srpske

Novogodišnji prijem Želјeznica Republike Srpske tradicionalno na kraju poslovne 2023. godine organozovan je u Doboju, kako bi se u prazničnoj atmosferi sumirali poslovni rezultati iz tekuće godine, razmenila mišlјenja i planovi za narednu godinu.

Generalni direktor Želјeznica Republike Srpske Slađan Jović, pozdravlјajući svoje saradnike, rukovodioce i goste, istakao je zadovolјstvo i naglasio da je u proteklih godinu dana, dobro upoznao svoje saradnike, uspostavio profesionalne odnose i stekao iskrene prijatelјe među želјezničarima.

- Godina koju ispraćamo za sve nas u Želјeznicama Republike Srpske nije bila laka. Borili smo se sa mnoštvom izazova, koji nas čekaju i u 2024. godini. Otežavajuće okolnosti na koje ne možemo uticati, podsećaju nas da mesta za opuštanje nema i da naš zajednički angažman u narednoj godini podrazumeva još veće zalaganje u očuvanju stabilnosti našeg preduzeća. Ponosan sam, jer smo i u odlazećoj 2023. godini sve svoje obaveze prema državi, fondovima,poslovnim partnerima i naravno svojim zaposlenima ispunjavali na vreme. Verujem da ćemo sve naše planove za 2024. godinu zajedno realizovati na najbolјi mogući način, sa cilјem sveukupnog unapređenja Želјeznica Republike Srpske - rekao je na svečanom prijemu Slađan Jović, generalni direktor Želјeznica Republike Srpske.

Upućujući čestitke za predstojeće praznike svim zaposlenim radnicima, saradnicima, kao i korisnicima usluga želјezničkog prevoza, generalni direktor Želјeznica Republike Srpske poželeo je dobro zdravlјe, porodičnu sreću, te poslovne i lične uspehe u narednoj 2024. godini.

Prazničnom prijemu Želјeznica Republike Srpske pored članova uprave, direktora sektora, rukovodilaca organizacionih jedinica i predstavnika sindikalnih organizacija Želјeznica Republike Srpske, prisustvovali su i članovi Nadzornog odbora.