07.03.2023

Vijesti

O želјeznicama u Savjetu ministara BiH

O želјeznicama u Savjetu ministara BiH

Vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Slađan Jović, danas je u Sarajevu u Savjetu ministara BiH, prisustvovao radnom sastanku sa ministrom komunikacija i prometa BiH Edinom Fortom, zamenikom ministra Ognjenom Janjićem, direktorom Regulatornog odbora želјeznica BiH Tihomirom Narićem i generalnim direktorom Želјeznica FBiH Enisom Džafićem.

Teme upriličenog sastanka između ostalog bile su analiza trenutnog stanja želјezničkog sektora u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, potrebe, planovi i mogućnosti, kao i zajednički projekti na nivou BiH u narednom periodu.

Nakon sastanka Slađan Jović, vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske istakao je da je zadovolјan sastankom, na kome je akcenat stavlјen na unapređenje želјezničkog sektora u budućem periodu u oba entiteta na prostoru BiH.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : O želјeznicama u Savjetu ministara BiH alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : O želјeznicama u Savjetu ministara BiH