23.02.2024

Vijesti

Od marta nove cene karata u putničkom saobraćaju

Od marta nove cene karata u putničkom saobraćaju

Imajući u vidu da je postojeća putnička tarifa Želјeznica Republike Srpske kojom su definisane cene u želјezničkom putničkom saobraćaju iz 2018. godine, kao i da povećenja cena putničkih karata u međuvremenu nije bilo, nagli rast cena, prevashodno energenata doveo je do neophodne korekcije cena usluga u putničkom želјezničkom prevozu.

Povećanje cena materijala, energije, roba i usluga, prouzrokovalo je povećanje cena usluga u svim vidovima saobraćaja. Usklađivanje važeće putničke tarife Želјeznica Republike Srpske sa cenama u okruženju, bilo je neophodno kako bi se se ublažio uticaj povećenja cena materijala i energenata koji direktno utiču na troškove želјezničkog putničkog saobraćaja.

U skladu sa zahtevom Želјeznica Republike Srpske upućenog Ministarstvu saobraćaja i veza za saglasnost o neophodnom povećanja cena karata u putničkom unutrašnjem saobraćaju, Vlada Republike Srpske je na svojoj 52. sednici održanoj u januaru 2024. godine razmatrajući predlog rešenja, dala saglasnost Želјeznicama Republike Srpske za povećanje tarife za prevoz putnika na prugama Republike Srpske za 20 posto.

Novi cenovnik u putničkom unutrašnjem saobraćaju Želјeznica Republike Srpske na snagu stupa prvog marta 2024. godine.

Želјeznice Republike Srpske uradile su detalјnu analizu putničkog saobraćaja. Poređenjem cena prevoza želјeznicom u odnosu na drumski saobraćaj, vidlјivo je da su cene u drumskom saobraćaju značajno veće u korist drumskog saobraćaja, čak i sa povećanjem cena u želјezničkom putničkom saobraćaju za 20%.

S obzirom na povećanje prihoda Želјeznica Republike Srpske poslednjih godina, povećanjem cena prevoza, prtlјaga i ekspresnih pošilјaka, Želјeznice Republike Srpske očekuju i povećanje prihoda u tekućoj godini, što će svakako doprineti kvalitetnijem funkcionisanju želјezničkog saobraćaja.

Neophodno je da želјeznički saobraćaj kao najpouzdaniji, najpovolјniji i ekološki najprihvatlјiviji vid transporta koji je na usluzi privredi i građanima, kroz reforme koje prolazi u okviru projekta restrukturisanja u narednom periodu bude modernizovan.

Modernizacija Želјeznica Republike Srpske zahteva značajna ulaganja, kako bi želјeznice obnovile svoje kapacitete i na adekvatan način postale ravnopravan konkurent na regionalnoj i evropskoj želјezničkoj mreži.