29.04.2021

Vijesti

Oprezni PAZE u Prnjavoru i Stanarima

Oprezni PAZE u Prnjavoru i Stanarima

Svih 10 putnih prelaza koliko ih se nalazi na na području opštine Prnjavor adekvatno je obezbeđeno odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i na njima u prethodne četiri godine nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, rekao je u Prnjavoru pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Dragan Stanimirović.

- Ustanovili smo da je u prethodnih pet godina zabeleženo više vanrednih događaja, od čega je jedna iz 2016. godine sa poginulim licem. U prethodne četiri godine nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim slučajevima, što je za pohvalu u ovoj jedinici lokalne samouprave - rekao je Stanimirović i dodao da Vlada RepublikeSrpske aktivno učestvuje u kampanji "Oprezni paze na putne prelaze".

Zamenik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović, naglasio je da je cilј republičke kampanje da se unapredi infrastruktura na područjima gdje se ukrštaju saobraćajnica i pruga, kao i da se ukaže na značaj poruke kampanje svim učesnicima u saobraćaju.

- Svim opštinama u kojima postoje putni prelazi dostavili smo da ispune upitnik sa određenim pitanjima jer želimo da sagledamo postojeće stanje, i u septembru izađemo sa informacijom o stanju infrastrukture i saobraćajne signalizacije, pre svega trouglova preglednosti na putnim prelazima, kao i da u narednom periodu radimo na otklanjanju nedostataka - pojasnio je Radović.

Šef saobraćajno - transportne službe u Sektoru za eksploataciju Rade Cvijanović, zadužen za provođenje kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“ ispred Želјeznica Republike Srpske istakao je da je jedan od zaklјučaka sa sastanka u Prnjavoru, da je potrebno više poštovati saobraćajnu signalizaciju, pridržavati se svih propisa i biti oprezan prilikom prelaska putnog prelaza kako ne bi došlo do neželјenih posledica.

- Svi imamo zajednički cilј, a to je da smanjimo broj nastradalih lica kao i vanrednih događaja na putnim prelazima - rekao je Cvijanović.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš naglasio je da ova lokalna zajednica u potpunosti podržava kampanju "Oprezni paze na putne prelaze".

- Svesni smo činjenice da je neophodno da se podigne nivo bezbednosti saobraćaja na svim putnim prelazima, što dugoročno sigurno znači i zatvaranje nekih od njih. Zatvaranje bilo kog putnog prelaza ne sme biti na štetu lјudi koji žive u njegovoj blizini jer pruga nije barijera, nego mora biti spona i veza lјudi koji žive u tom području - naveo je Tomaš.

Na sastanku je naglašeno da će opština Prnjavor nastaviti sa analizom frekvencije saobraćaja i troškova zatvaranja svakog putnog prelaza.

Sastanku u Prnjavoru i Stanarima u okviru kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“ prisustvovali su i predstavnici Inspektorata RS, Auto-moto saveza RS, JP Putevi Republike Srpske kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Delegacija uklјučena u kampamnju posetila je i putni prelaz Kulaši, na pruzi Doboj-Novi Grad.

Svih šest postojećih putnih prelaza na području opštine Stanari adekvatno je obezbeđeno odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i na njima u prethodnih pet godina nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom ili telesnim povredama, rekao je pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Dragan Stanimirović.

Stanimirovć je naveo da je na sastanku sa rukovodstvom opštine Stanari razgovarano o problemima ove lokalne zajednice po pitanju putnih prelaza u ranijem periodu, i istakao da kampanja "Oprezni paze na putne prelaze", u kojoj Vlada RepublikeSrpske aktivno učestvuje, ima za cilј povećanje nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

- Svi putni prelazi poseduju odgovarajući stepen obezbeđenja, što je pohvala Želјeznicama Republike Srpske, Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, kao i jedinici lokalne samouprave - rekao je Stanimirović.

U proteklih pet godina na putnim prelazima u Srpskoj smrtno stradalo 14 lica, a cilј republičke kampanje je unapređenje infrastrukture na područjima putnih prelaza, kao i ukazivanje na značaj poruke kampanje svim učesnicima u saobraćaju, naglasio je zamenik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović.

- Stanari su jedna od bolјih opština po pitanju nivoa i stepena bezbednosti na putnim prelazima. Od šest putnih prelaza, čak četiri su sa višim nivoom osiguranja - pojasnio je Radović.

Radović je ukazao da kampanju karkteriše intenzivna saradnja svih aktera, te najavio da će u osnovnim školama, u sredinama u kojima postoje putni prelazi, učenicima četvrtih i petih razreda biti podelјene razglednice sa odgovarajućim upozorenjima na opasnosti na prugama, koje će uz markice poslati članovima porodice.

Predstavnik Želјeznica Republike Srpske Rade Cvijanović rekao je da je u Stanarima u proteklih pet godina evidentirano 13 vanrednih događaja na putnom prelazu "Ljeb" zbog nepoštovanja saobraćajne signalizacije.

- Opštinska uprava je u dogovoru sa Želјeznicama Republike Srpske i drugim relevantnim subjektima u proteklom periodu ukinula tri putna prelaza i time ispunila predviđenu zakonsku regalativu te podigla bezbednost - rekao je Cvijanović i naveo da se u ovoj opštini vode razgovori o ukidanju jednog putnog prelaza koji se nalazi neposredno u staničnom području.

Cvijanović je istakao da Želјeznice Republike Srpske nastoje da kontinuirano rade i na buđenju svesti, te odgovornijem ponašanju pri prelasku preko pruge svih učesnika u saobraćaju. Smanjen je broj vanrednih događaja, a u poslednje vreme nisu evidentirana infrastrukturna oštećenja na opremi želјeznica, izuzev sporadičnih oštećenja ili otuđenja saobraćajnih znakova.

Načelnik opštine Stanari Radojica Ćelić rekao je da ova lokalna zajednica podržava kampanju "Oprezni paze na putne prelaze", kao i sve aktivnosti na podizanju nivoa svesti svih učesnika u saobraćaju.

Delegacija uklјučena u kampanju posetila je i putni prelaz "Ljeb" na području opštine Stanari.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Oprezni PAZE u Prnjavoru i Stanarima alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Oprezni PAZE u Prnjavoru i Stanarima alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Oprezni PAZE u Prnjavoru i Stanarima alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Oprezni PAZE u Prnjavoru i Stanarima