23.03.2021

Vijesti

Počinje preventivna kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“

Počinje preventivna kampanja  „Oprezni paze na putne prelaze“

U Republici Srpskoj u sredu 24. marta 2021. godine u organizaciji Ministarstva saobraćaja i veza RS, Ministarstva unutrašnjih poslova RS,Inspektorata RS, Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, Auto moto Saveza RS i Želјeznica Republike Srpske počinje preventivna kampanja pod nazivom „Oprezni paze na putne prelaze“.

Održavanje i podizanje nivoa bezbednosti želјezničkog saobraćaja, jedna je od veoma važnih aktivnosti u Želјeznicama Republike Srpske koja se odvija u kontinuitetu.

Kako bi uticali na svest svih učesnika u saobraćaju, Želјeznice Republike Srpske ukazuju na važnost pridržavanja propisanih pravila bezbednog prelaska preko putnih prelaza, na kojima se najčešće dešavaju udesi i nezgode, sa cilјem da se izbegnu opasnosti i mogući rizici.

Preventivne aktivnosti u okviru kampanje imaju za cilј upoznavanje svih učesnika u saobraćaju sa poštovanjem zakonskih propisa a samim tim i povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj na pružnim prelazima.

Početak kampanje obeležiće se u Gradu Prijedoru i opštini Novi Grad, gde će se vozačima drumskih vozila deliti promotivni materijal i ukazivati na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa prilikom prelaska preko pruge.

Na prugama Želјeznica Republike Srpske ukupno je 248 putnih prelaza sa različitim nivoom osiguranja:13 prelaza osigurano je mehaničkim branicima kojima rukuje želјeznički radnik, 23 prelaza signalno-sigurnosnim uređajima i 212 prelaza osigurano je saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti.

Iako su svi putni prelazi u Želјeznicama Republike Srpske osigurani u skladu sa zakonskim propisima, zbog nepažnje ili svesnog kršenja saobraćajnih propisa i dalјe se dešavaju nezgode koje za posledice najčešće imaju tragičan ishod.

Vozači, prilagodite brzinu kretanja prilikom približavanja putnom prelazu, stanite ispred putnog prelaza jer voz uvek ima prednost, ne pretičite druga vozila, ne parkirajte i ne zaustavlјajte vozilo na putnom prelazu.

Kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“ provodiće se na području Republike Srpske u periodu od 24. marta do 30. septembra 2021. godine.