05.11.2021

Vijesti

Poslovanje sa manjim gubitkom, likvidnost i solventnost sačuvani

Poslovanje sa manjim gubitkom, likvidnost i solventnost sačuvani

Finansijski pokazatelji poslovanja Željeznica Republike Srpske za devet meseci 2021. godine, mogu se smatrati pozitivnim, uzimajući u obzir sva ograničenja koja su uslovljavala poslovni ambijent u navedenom periodu.

Željeznice Republike Srpske su uprkos poteškoćama sa kojima se suočavaju, sačuvale likvidnost i solventnost preduzeća, nemaju zaostalih dugovanja, redovno se izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, državi i poslovnim partnerima, te spremno ulaze u sledeću fazu procesa restrukturisanja.

Tokom 2020. i 2021.godine došlo je do pada privredne aktivnosti i smanjenja potražnje za uslugama prevoza Željeznica Republike Srpske. Osnovni razlog je poremećaj na globalnom tržištu usled pandemije izazvane virusom Kovid – 19, kao i poštovanje propisanih mera od strane Republičkog štaba za vanredne situacije RS koje su i dalje na snazi.

U periodu od devet meseci 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 45.807.758 KM što je za 1.667.298 KM manje u odnosu na ostvarenje iz prošle godine., dok ukupni rashodi iznose 52.099.126 KM što je za 8.888.115 KM niže u odnosu na isti period 2020.godine.

Obustava putničkog saobraćaja, pre svega međuentitetskog, kao i dalje prisutna smanjena aktivnost u prevozu putnika, negativno se odrazila i na prihod od prevoza putnika. Putnički saobraćaj i dalje se odvija samo na nivou entiteta oba željeznička preduzeća u BiH.

Pored toga, prisustvo pandemije značajno je uticalo na ukupne planove putovanja građanstva, kao i svuda u svetu, njihovu realizaciju, kao i veću zainteresovanost putnika za istim, dok traje globalni problem, prisustva virusa COVID -19.

Navedena situacija, koja je i dalje prisutna značajno se odrazila na broj putnika u željezničkom saobraćaju, te je tokom 9 meseci 2021. godine prevezeno 43.711 putnika, što je za 17% niže u odnosu na plan, a 3% niže u odnosu na ostvareni prevoz u istom periodu prošle godine, kada je bila prisutna i totalna obustava željezničkog saobraćaja.

Ostvareno je 2.341.618 putničkih kilometara što je za 19% niže od planiranih, a 30% niže od ostvarenih u istom periodu prošle godine.

U teretnom saobraćaju prevezeno je 3.254.975 tona roba, što je za 22% više u odnosu na ostvareni obim prevoza u istom periodu prošle godine, a za 3% više od planiranog prevoza.

Ostvareno je 283.395.707 netotonskih kilometara, što je za 11% više od ostvarenih za posmatrani period 2020. godine, a za 9% manje od planiranog obima prevoza.

Uzevši u obzir sve predočene činjenice, ukupni rezultati poslovanja Željeznica Republike Srpske poštujući planske veličine preduzeća, bolji su u odnosu na prethodni period.

Poslovni gubitak ŽRS za devet meseci 2021. godine manji je u odnosu na prethodnu godinu, i iznosi 6.291.368 KM, dok je u 2020. godini za isti period iznosio13.512.185 KM. Smanjenje godišnje subvencije za održavanje željezničke infrastrukture i sufinasiranje putničkog saobraćaja od strane Vlade RS za ŽRS sa 25 na 20 miliona KM, takođe je uticalo na ukupan rezultat poslovanja tokom devet meseci 2021. godine.

Finansijski dobitak (EBITDA) bez troškova amortizacije,poreza i kamata, pokazuje pozitivan rezultat u iznosu od 6.771.386 KM.

Na osnovu finansijskih pokazatelja vidljivo je da su Željeznice Republike Srpske ostvarile povećanje prihoda iz osnovne delatnosti za oko 3.000.000 KM i smanjile rashode, što za rezultat ima vidljiv poslovni odnos unutar preduzeća i poštovanje postojećih rezervi, kao i poštovanje Zaključka Vlade RS o troškovima javnih preduzeća i njihovom smanjenju tokom 2021. godine za 10%.

Uprkos navedenim privrednim poremećajima, Željeznice Republike Srpske su odgovorile izazovima i postavljenim zadacima, na način da su u potpunosti ispunile zahteve tržišta, pri tome poštujući mere Republičkog štaba za vanredne situacije RS u cilju zaštite zdravlja zaposlenih radika.