30.04.2022

Vijesti

Povećanje prihoda ŽRS nastavlјeno i u prva tri meseca 2022. godine

Povećanje prihoda ŽRS nastavlјeno i u prva tri meseca 2022. godine

Želјeznice Republike Srpske i tokom prvog kvartala 2022. godine nastavlјaju sa pozitivnim trendom ostvarenih rezultata, što potvrđuju operativni pokazatelјi poslovanja, u prva tri meseca poslovne 2022. godine.

Finansijski dobitak Želјeznica Republike Srpske bez kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ostvaren je u iznosu od 194.103 KM i značajno je viši u odnosu na isti period prethodne godine, što ukazuje na pobolјšanje performansi profitabilnosti iz osnovne delatnosti, na koje su Želјeznice Republike Srpske objektivno mogle uticati.

Prihodi iz osnovne delatnosti su povećani, dok su operativni rashodi smanjeni, što je ostvareno uz značajno smanjen broj izvršilaca.

Želјeznice Republike Srpske su uprkos poteškoćama sa kojima se suočavaju i padom privredne aktivnosti, sačuvale likvidnost i solventnost preduzeća, nemaju zaostalih dugovanja, redovno se izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, fondovima, državi, komintentima i poslovnim partnerima, te odgovorno provode i izvršavaju svoje planove poslovanja.

U prva tri meseca 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 13.425.821 KM što je za 4% više u odnosu na isti period prošle godine, dok ukupni rashodi iznose 17.574.464 KM, što je za 1% više u odnosu na isti period prošle godine.

Značajno je napomenuti da je povećanje prihoda ostvareno iz osnovne delatnosti preduzeća.

Neto gubitak za prva tri meseca 2022. godine manji je u odnosu na prethodnu godinu, i iznosi 4.148.643 KM, dok je za isti period u 2021. godini iznosio 4.457.963 KM.

Prihodi od prevoza roba iznose 7.618.668 KM i veći su za 14% u odnosu na prvi kvartal 2021. godine. U prva tri meseca 2022. godine prevezeno je ukupno 989.838 tona roba, što je za 4% više u odnosu na ostvareni obim prevoza u istom periodu prošle godine.

Ostvareno je 81.231.888 netotonskih kilometara, što je za 4% više u odnosu na posmatrani period iz 2021. godine.

U putničkom saobraćaju takođe je vidlјivo povećanje prevoza kroz operativne pokazatelјe, i pored činjenice da je međuentitetski putnički saobraćaj i dalјe u obustavi zbog pandemije korona virusa.

U prva tri meseca 2022. godine prevezeno je 15.995 putnika, što je za 22% više u odnosu na ostvareni prevoz u istom periodu prošle godine. Ostvareno je 802.726 putničkih kilometara, što je za 10% više u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od prevoza putnika ostvareni su u iznosu od 51.654 KM i veći su za 11% u odnosu na prošlogodišnji rezultat u istom periodu.

Po pitanju smanjenja broja zaposlenih, Želјeznice Republike Srpske su tokom 2021. godine ispunile zacrtani cilј od 2098 zaposlenih, koji je definisan međunarodnim ugovorom o restrukturisanju.

Želјeznice Republike Srpske trenutno imaju 1974 zaposlena radnika, što je za 124 radnika manje u odnosu na ugovorom o restrukturisanju definisan broj, te 185 radnika manje u odnosu na broj zaposlenih u istom periodu prošle godine.

Nijedan radnik Želјeznica Republike Srpske u prethodnom periodu nije otpušten, a Želјeznice Republike Srpske nastoje da stvarajući uslove za nastavak rasta pozitivnog trenda razvoja preduzeća, stvore i ambijent u kome će zaposleni biti zadovolјni i odgovorno izvršavati svoje radne zadatke.

Broj zaposlenih u proteklom periodu smanjivan je penzionisanjem, dok su pojedini radnici odlazili na lični zahtev i sporazumnim raskidom ugovora o radu uz stimulativne otpremnine.

Uzimajući u obzir buduća penzionisanja zaposlenih, dobrovolјne odlaske uz otpremnine, ali i neophodno zapošlјavanje izvršnog i tehničkog osoblјa na značajnim proizvodnim radnim mestima, preduzimaju se neophodni koraci kako bi se struktura zaposlenih popravila, sa težnjom ka optimalnoj, te na adekvatan način zadovolјile potrebe preduzeća.

To se odnosi na pronalaženje odgovarajućeg modela za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stručno osposoblјavanje zaposlenih, kao i zbrinjavanje radnika sa smanjenom radnom sposobnošću i invalida, čiji broj je značajan u trenutnoj strukturi zaposlenih.

Želјeznice Republike Srpske projektu restrukturisanja pristupile su sa ozbilјnošću i provode ga odgovorno poštujući zakonske procedure, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, uz podršku Vlade Republike Srpske i nadzor Svetske banke, koja je dostignuti stepen realizacije projekta okarakterisala pozitivno.

Imajući u vidu da je postupak konverzije duga u kapital u proceduri i da još uvek nije završen, Želјeznice Republike Srpske prema računovodstvenim standardima u završni račun knjiže i kamate na ino – kredite, koji padaju na teret ukupnog rezultata poslovanja.

Takođe, još uvek je aktuelan nerešen status celokupne imovine ŽRS, koja je predmet donošenja neophodnih odluka kroz zakonska rešenja i ona će ući u početne bilanse novoformiranih preduzeća u okviru budućeg Holdinga.

Godišnji iznos subvencija Vlade Republike Srpske za održavanje želјezničke infrastrukture i sufinansiranje želјezničkog putničkog saobraćaja, ostao je na prošlogodišnjem nivou, što je za 5 miliona KM manje u odnosu na 2020. godinu, te samim tim ima uticaja i na operativni rezultat poslovanja.

Imajući u vidu da je želјeznički sektor pretrpeo ogromnu štetu tokom proteklih ratnih dešavanja, čije su posledice i danas prisutne, veliki deo infrastrukturnih, vučnih i vučenih kapaciteta zahteva konkretna ulaganja, kako bi želјeznice obnovile svoje kapacitete i na adekvatan način postale ravnopravan konkurent na evropskoj želјezničkoj mreži.

Za obnovu i dalјi razvoj želјezničke infrastrukture kao i vučnih i vučenih sredstava, Želјeznicama Republike Srpske potrebna su značajna finansijska ulaganja, te se posebna pažnja posvećuje i pronalaženju adekvatnih modela finansiranja sa cilјem stvaranja konkurentnog želјezničkog sektora, prilagođenog tržišnom načinu poslovanja.

U završnoj fazi su aktivnosti vezane za primenu nove organizacije i sistematizacije radnih mesta, uz koju će biti omogućen najpovolјniji prelazak na novu organizaciju holding strukture.

Želјeznice Republike Srpske su primenom novog Pravilnika o radu izvršile korekciju i usaglašavanje platnih koeficijenata radnika. Ova aktivnost je u završnoj fazi a korekcijom i usaglašavanjem koeficijenata, na kojima se u okviru višemesečnog rada, aktivno sarađivalo i sa sindikalnim predstavnicima kao partnerima, došlo je do rasta prosečne plate u Želјeznicama Republike Srpske.

U završnoj fazi su i aktivnosti po raspisanom javnom oglasu, za prijem radnika na izvršne poslove u Želјeznicama Republike Srpske, odobrenom od strane Vlade Republike Srpske i Svetske banke početkom 2022.godine.