14.06.2022

Vijesti

Preventivne aktivnosti na području opštine Čelinac

Preventivne aktivnosti na području opštine Čelinac

Preventivne aktivnosti u okviru kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“ nastavlјene su u opštini Čelinac, gde je na radnom sastanku potvrđen zajednički stav svih predstavnika nadležnih institucija, koji i ove godine učestuju u kampanji, da je zajednički cilј u okviru preventivnih aktivnosti pored povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, buđenje svesti kod svih učesnika u saobraćaju kao i pojačane lične odgovornosti prilikom prelaska preko putnih prelaza.

-Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske u saradnji sa svim subjektima iz bezbednosti saobraćaja, aktivno učestvuje u okviru preventivnih aktivnosti kako bi se prvenstveno promenile loše navike i probudila svest kod svih učesnika u saobraćaju, te samim tim i smanjio broj saobraćajnih nezgoda na putnim prelazima – rekao je Dragan Stanimirović, pomoćnik ministra saobraćaja i veza za drumski saobraćaj.

Smanjiti rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda na putnim prelazima primarni je cilј preventivne aktivnosti i na području opštine Čelinac, naglasio je Milija Radović, vršilac dužnosti zamenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaj RS. On je ukazao na značaj kampanje u podizanju nivoa bezbjednosti na pružnim prelazima kao i odgovornosti učesnika u saobraćaju u poštovanju propisa prilikom bezbednog prelaska preko putnih prelaza, imajući u vidu da je odgovornost koja je utvrđena prilikom saobraćajnih nezgoda na putnim prelazima kod vozača drumskih vozila u 95% slučajeva.

-Na teritoriji opštine Čelinac nalazi se ukupno 17 putnih prelaza, od kojih je pet putnih prelaza osigurano višim nivoom osiguranja. Podizanje većeg nivoa bezbednosti na putnim prelazima svakako je cilј naših planiranih aktivnosti koje Želјelјznice Republike Srpske provode u kontinuitetu, ali je i dalјe neophodna maksimalna odgovornost i poštovanje saobraćajnih propisa svih učesnika u saobraćaju - rekao je Rade Blagojević, šef saobraćajno - transportne službe u Želјeznicama Republike Srpske.

Od ukupno 248 putnih prelaza koliko ih je na prugama normalnog koloseka Želјeznica Republike Srpske a koje su u eksploataciji, 23 putna prelaza osigurana su svetlosno – zvučnom signalizacijom sa ili bez polubranika, 13 putnih prelaza osigurano je mehaničkim branicima, dok su svi preostali putni prelazi osigurani saobraćajnim znakovima i trouglom preglednosti.

Predstavnici nadležnih institucija Republike Srpske koji su učesnici preventivnih aktivnosti „Oprezni paze na putne prelaze“, posetili su putni prelaz „Gornji Vijačani“ na području opštine Čelinac na kome su u protekle tri godine, tri lica izgubila život.

Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić, naglasio je da opština podržava preventivne aktivnosti koje se provode na podizanju nivoa bezbednosti saobraćaja, te najavio nastavak dobre saradnje u cilјu podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

U cilјu povećanja nivoa bezbednosti na putnim prelazima, neophodna je veća angažovanost i saradnja, kako lokalnih zajednica kroz koje prolazi pruga na području Republike Srpske, tako i upravlјača puta.

Podizanje većeg nivoa bezbednosti na putnim prelazima svakako je poželјna, ali je i dalјe neophodna maksimalna odgovornost i poštovanje saobraćajnih propisa svih učesnika u saobraćaju prilikom prelaska preko pruge, naglasio je i Slobodan Janković zamenik komandira PS Čelinac.

Želјeznice Republike Srpske provode aktivnosti da se u saradnji sa lokalnim zajednicama smanji ukupan broj putnih prelaza, kao i buduća modernizacija preostalih, u čijem bi sufinansiranju jednim delom trebale učestvovati i lokalne zajednice.

Kampanju „ Oprezni paze na putne prelaze“ na području Republike Srpske zajedno provode Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Republička uprave za inspekcijske poslove, Želјeznice Republike Srpske, Putevi Republike Srpske, Auto-moto savez Republike Srpske i lokalne zajednice.