24.07.2019

Vijesti

Projektom modernizacije bezbednost saobraćaja podignuta na najviši nivo

Projektom modernizacije bezbednost saobraćaja podignuta na najviši nivo

Ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Neđo Trninić, zajedno sa generalnim direktorom Željeznica Republike Srpske Zoranom Ilinčićem, posetio je u Banjaluci centar za daljinsko upravljanje saobraćajem, gde su u redovan rad početkom jula pušteni signalno - sigurnosni uređaji i oprema u okviru projekta „Modernizacija sistema signalizacije i telekomunikacija na deonici pruge Doboj – Banja Luka“ .

Tom prilikom ministar Trninić izrazio je zadovoljstvo uspešnom realizacijom projekta modernizacije sistema signalizacije i telekomunikacija, kao i procesom restrukturisanja u Željeznicama Republike Srpske koji kako je naveo, ide u jako dobrom pravcu.

- Ovo je sada moderan i savremen centar odakle se može daljinski upravljati sa signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima, čime se povećava bezbednost, ali i efikasnost željezničkog saobraćaja. Proces restrukturisanja Željeznica Republike Srpske podrazumeva vlasničko, finansijsko i organizaciono restrukturisanje i svaki od ovih pravaca nisu sami za sebe, nego se prepliću, što podrazumijeva i modernizaciju željeznica – istakao je ministar Neđo Trninić.

Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Zoran Ilinčić, podsetio je da je projekat modernizacije sistema signalizacije i telekomunikacija finansiran iz neutrošenih kreditnih sredstava u visini od 20,3 miliona eura.

-Izvođač na projektu biila je kompanija AŽD iz Češke uz dva podizvođača i tri isporučioca opreme.Važno je naglasiti da su u projektu učestvovale i domaće kompanije Elnos i Telegrup, a posebno je zadovoljstvo što su u projektu učestvovali naši inžinjeri, radnici Željeznica Republike Srpske koji su učešće uzeli u svakoj fazi ovog projekta. Projekat je podrazumevao ugradnju signalne i telekomunikacione opreme u šest službenih mesta, ugradnju optičkog kabla od Doboja do Banjaluke, uz uvezivanje svih željezničkih objekata u centrima Doboj i Banjaluka, te potpuno osiguranje 11 pružnih prelaza sa ugradnjom video nadzora – naglasio je generalni direktor Željeznica Republike Srpske Zoran Ilinčić.

U okviru projekta modernizacije u željezničkim stanicama u Doboju i Banjaluci po prvi put urađena je najava doalska i odlaska vozova, u 12 službenih mesta ugrađene su nove telefonske centrale, položeni su novi telekomunikacioni kablovi, izvršena je adaptacija objekata, te je obezbeđena komunikacija sa lokomotivama na pruzi, što podrazumeva 24 –časovno uspostavljanje kontakta sa mašinovođama u vozovima.

-Na ovaj način mi smo podigli bezbednost saobraćaja na najviši mogući nivo. Ugradili smo najnoviju elektronsku opremu koja postoji, gde je mogućnost greške ljudskog faktora svedena na minimum. Bezbednost radnika, putnika i robe nam je na prvom mjestu i to sada radimo na savremeniji i efikasniji način. – rekao je Ilinčić.

Uvođenjem novih savremenih tehnologija u okviru ovog projekta, smanjuje se potreba za određenim brojem radnika koji će biti raspoređeni na druga radna mjesta, koja su u skladu sa njihovom stručnom spremom.

-Sistematizacija radnih mjesta u Željeznicama rađena je uvažavajući efekte ovog projekta, koji je doneo novu tehnologiju rada. Željeznice Republike Srpske u saradnji sa resornim ministarstvom i Vladom Republike Srpske ubrzano, krupnim koracima idu ka realizaciji projekta restrukturisanja, kojim je između ostalog predviđeno i restrukturisanje radne snage. Svi pokazatelji na današnji dan ukazuju da je sve dobro isplanirano – istakao je generalni direktor Željeznica Republike Srpske.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Projektom modernizacije bezbednost saobraćaja podignuta na najviši nivo alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Projektom modernizacije bezbednost saobraćaja podignuta na najviši nivo alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Projektom modernizacije bezbednost saobraćaja podignuta na najviši nivo alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Projektom modernizacije bezbednost saobraćaja podignuta na najviši nivo