10.01.2023

Vijesti

Putni prelaz „Crkvina“ u probnom radu od polovine januara

Putni prelaz „Crkvina“ u probnom radu od polovine januara

Podizanje većeg nivoa bezbednosti na putnim prelazima cilj je planiranih aktivnosti Željeznica Republike Srpske koji se realizuje planski i u skladu sa finansijskim mogućnostima, ali je svakako i dalje neophodna maksimalna odgovornost i poštovanje saobraćajnih propisa svih učesnika u saobraćaju pri prelasku preko putnih prelaza.

-Svi tehničko - montažni radovi na projektu rekonstrukcije i dogradnje elektronskog sistema osiguranja na putnom prelazu“Crkvina“ sa čijom se realizacijom krenulo u mesecu avgustu 2022.godine. na području opštine Šamac, uspešno su završeni. Sistem osiguranja putnog prelaza 16.01.2023. godine pušta se u obavezan probni rad u trajanju od 30 dana - rekao je Dragan Zelenković, vršilac dužnosti izvršnog direktora Poslova infrastrukture.

Putni prelaz „Crkvina“ rekonstruisan je i osiguran svetlosno – zvučnom signalizacijom te opremljen video nadzorom. Komisija za interni tehnički pregled Željeznica Republike Srpske, izvršila je ispitivanje funkcionalnossti novougrađenog elektronskog uređaja, upotrebom pružnog vozila na terenu.Neophodna finansijska sredstva za osiguranje putnog prelaza u Šamcu, obezbeđena su iz vlastitih sredstava Željeznica Republike Srpske - naglasio je Zelenković.

U cilju povećanja nivoa bezbednosti na putnim prelazima, neophodna je svakako i veća angažovanost i saradnja, kako lokalnih zajednica kroz koje prolazi pruga na području Republike Srpske, tako i upravljača puta.

Pored jasne i vidljive saobraćajne signalizacije, koju je neophodno da poštuju svi učesnici u drumskom saobraćaju, preduzete su obavezne mere do puštanja u redovnu funkciju uređaja svetlosno- zvučne sugnalizacije. Za vreme trajanja probnog rada, vozovi će preko područja putnog prelaza saobraćati ograničenom brzinom do 20 km/h, sve do puštanja novougrađenog uređaja u redovan rad – pojasnio je vršilac dužnosti izvršnog direktora Poslova infrastrukture Dragan Zelenković.

Prema propisanim zakonskim odredbama, način i nivo osiguranja putnog prelaza određuje se na osnovu kategorije puta, dopuštene brzine na pruzi i gustine drumskog saobraćaja, što je i definisano zakonom i propisima koji uređuju oblast željeznica.

U prethodnih desetak godina Željeznice Republike Srpske su u podizanje nivoa bezbednosti i osiguranje putnih prelaza ukupno uložile nešto više od 4 miliona KM.

Takođe, shodno zakonskoj regulativi u svim opštinama i gradovima kroz koje prolazi željeznička pruga, neophodno je smanjiti broj putnih prelaza odnosno dovesti ih na propisno rastojanje između dva uzastopna putna prelaza koje ne može biti manje od 2000 metara.

U skladu sa Zakonom o željeznicama Republike Srpske i Pravilnikom o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta, Željeznice Republike Srpske uputile su inicijativu lokalnim zajednicama na neophodnost bolje saradnje i u okviru smanjenja ukupnog broja putnih prelaza.

Željeznice Republike Srpske i dalje nastoje da se u saradnji sa lokalnim zajednicama realizuju aktivnosti na smanjenju ukupnog broja neadekvatnih putnih prelaza i osavremenjavanju preostalih, u čijem bi sufinansiranju jednim delom trebale učestvovati i lokalne zajednice.