26.03.2024

Vijesti

Radovi na sanaciji putnog prelaza u Bolјaniću

Radovi na sanaciji putnog prelaza u Bolјaniću

Na putnom prelazu u naselјu Bolјanić, na deonici pruge Petrovo Novo – Doboj u okviru planiranih i najavlјenih aktivnosti Želјeznica Republike Srpske, u toku je izvođenje pripremnih radova na ugradnji savremenih gumenih patosnica.

Trenutno se izvode radovi na demontaži starih i dotrajalih patosnica, zameni kolosečnih drvenih pragova, zastornog materijala i regulisanju koloseka.

Završetkom radova na sanaciji putnog prelaza i ugradnjom gumenih patosnica, značajno se podiže nivo bezbednosti odvijanja drumskog i želјezničkog saobraćaja, na delu ukrštanja pruge i puta.

Podsećamo javnost da je u periodu dok traju sanacioni radovi od 26.03. do 01.04. 2024. godine, putni prelaz u km 43+628 na delu pruge Petrovo Novo – Doboj zatvoren za drumski saobraćaj.

Drumski saobraćaj sa regionalnog puta Petrovo Novo – Doboj, preusmeren je na lokalni put Bolјanić – Karanovac.

Želјeznice Republike Srpske se zahvalјuju na strplјenju i razumevanju svim učesnicima u drumskom saobraćaju dok traju planirani radovi.