06.06.2024

Vijesti

Rekonstruisan treći putni prelaz na pruzi Doboj – Petrovo Novo

Rekonstruisan treći putni prelaz na pruzi Doboj – Petrovo Novo

Predviđenim planom redovnog održavanja pruga i putnih prelaza, juče su završeni radovi na rekonstrukciji drugog putnog prelaza u dobojskom naselјu Bolјanić, a trećeg u poslednjih šest meseci na deonici pruge Doboj - Petrovo Novo.

Sanacije, uređenja i rekonstrukcije putnih prelaza na prugama Želјeznica Republike Srpske, rade se u skladu sa finansijskim mogućnostima i planiranim aktivnostima. Na putnom prelazu u Bolјaniću u kilometru 46+862,90 nakon pripremnih radova, izvršena je kompletna zamena drvenih pragova u novom koloseku, zamena zastornog materijala, uređenje zastorne prizme, kao i mašinsko regulisanje koloseka i montaža novih drvenih patosnica.

-Održavati i podizati nivo bezbednosti na putnim prelazima u cilјu bezbednog odvijanja drumskog i želјezničkog saobraćaja na mestima ukrštanja pruge i puta, jedan je od primarnih zadataka sekcija za održavanje pruga – rekao je Jovan Maksimović, šef Sekcije za održavanje pruga Doboj.

Rade Cvijanović, direktor Sektora za upravlјanje i regulisanje saobraćaja u Želјeznicama Republike Srpske, istakao je da se aktivnosti na podizanju nivoa bezbednosti na putnim prelazima izvode kroz provođenje godišnjih planova redovnog i investicionog održavanja.

- Želјeznice Republike Srpske čine maksimalne napore da u okviru svojih mogućnosti i ograničenih novčanih sredstava, a u okviru redovnog održavanja želјezničke infrastrukture, maksimalno očuvaju bezbednost odvijanja želјezničkog saobraćaja. Radovi su finasirani iz vlastitih sredstava Želјeznica Republike Srpske i iznose oko 30 hilјada KM - istakao je Cvijanović.

Neophodno je obezbediti novčana sredstva kako bi se po prioritetima pristupilo remontu svih pružnih pravaca, a samim tim i putnih prelaza, kao i nabavci nove savremene pružne mehanizacije. Prednosti nakon izvršenih remonta pružnih pravaca ogledaće se u direktnim efektima na smanjenju troškova održavanja pruge, a indirektni na smanjenju troškova želјezničkog prevoza.

Meštani dobojskog naselјa Bolјanić izrazili su zadovolјstvo izvršenim radovima na putnom prelazu, koji će im omogućiti lakši i bezbedniji prelaz preko pruge. Značajno je napomenuti da su lična nepažnja vozača drumskih vozila, neoprezno i nedozvolјeno kretanje prilikom prelaska preko pruge i zlonamerno uništavanje želјezničke imovine najčešći uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda, zbog čega je neophodno i dalјe ukazivati na obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na putnim prelazima. Rekonstruisan putni prelaz u Bolјaniću, adekvatno je obezbeđen saobraćajnom signalizacijom i trouglom preglednosti.