02.02.2023

Vijesti

Rekordni prihodi Želјeznica Republike Srpske iz osnovne delatnosti

Rekordni prihodi Želјeznica Republike Srpske iz osnovne delatnosti

Želјeznice Republike Srpske u 2024. godinu ući će organizovane kao holding sa tri zavisna preduzeća:za prevoz putnika, kargo i infrastruktura, rekao je na danas održanoj pres konferenciji u Doboju, vršilac dužnosti generalnog direktora Slađan Jović i istakao da je zadovolјan poslovanjem u prošloj godini.

Jović je na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare istakao da su Želјeznice Republike Srpske uspešno poslovale u 2022. godini sa aspekta prevoza robe i putnika, kao i smanjenjem vanrednih događaja na prugama i putnim prelazima. Rezultati poslovanja Želјeznica Republike Srpske tokom 2022. godine, mogu se smatrati pozitivnim, uzimajući u obzir sva ograničenja koja su uslovlјavala poslovni ambijent – rekao je Jović.

Očekivanja su da će 2023. godina biti rekordna za Želјeznice Republike Srpske kada su u pitanju ugovoreni poslovi prevoza, budući da je za potrebe "Elektroprivrede Srbije" ugovoren prevoz 400.000 tona uglјa na potezu Ploče-Zvornik, uz već postojeći transport od Prijedora do Zvornika, kao i prevoz 300.000 tona uglјa, za potrebe "Elektroprivrede Slovenije" čija realizacija kreće od 10. februara iz Prijedora.

-Juče smo produžili i ugovor sa Mitalom iz Zenice, pa će tokom ove godine između 1.500.000 i 1.600.000 tona uglјa biti prevezeno za potrebe Želјezare u Zenici, na realciji Prijedor-Zenica - istakao je Jović.

On je naveo da se Vlada Republike Srpske obavezala da za subvenciju putničkog saobraćaja i održavanje infrastrukture obezbedi 20.000.000 KM, ocenivši taj iznos nedovolјnim da se izvrše potrebni remonti i pobolјša stanje na prugama i kargo operateru.

-Želјeznice Republike Srspke će svoje pokazatelјe jasno moći predstaviti kada se izvrši konverzija duga u kapital, odnosno kako je predviđeno u kreditnom sporazumu sa Svetskom bankom, kada se formira holding. Sigurno da će Želјeznice Republike Srpske uz podršku Vlade Republike Srpske, tom konverzijom prevazići određena stanja - pojasnio je vršilac dužnosti generalnog direktora Slađan Jović.

Na novinarsko pitanje o raspisanom javnom tenderu kojim bi se angažovali spolјni saradnici za popravke voznog parka, Jović je istakao da je on okvirnog karaktera i nije obavezujući, već vrsta rezervnog plana.

-To nas ne obavezuje, nego samo osigurava određenu vrstu rezerve ako Želјeznice Republike Srpske ne budu u mogućnosti da same da završavaju ove poslove. Možemo da istaknemo da su Želјeznice Republike Srpske jedine želјeznice u okruženju koje u vlastitoj režiji rade održavanje vagona, dok svi drugi operateri to čine kod trećih lica - rekao je Jović.

Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove Slobodan Kaurinović, naglasio je da su Želјeznice Republike Srpske uprkos poteškoćama sa kojima se suočavaju, sačuvale likvidnost i solventnost preduzeća, nemaju zaostalih dugovanja, redovno se izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, fondovima, državi, komintentima i poslovnim partnerima, te odgovorno provode i izvršavaju svoje planove poslovanja.

-Imamo određene projekcije i ako posmatramo poslovnu aktivnost preduzeća, možemo reći da je na istom nivou kao 2021.godine - rekao je Kaurinović i naveo da je tokom prošle godine dva puta izvršeno usklađivanje plata sa najnižom zagarantovanom platom u Republici Srpskoj.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Poslova operacija Želјko Radić, istakao je da su tokom prošle godine ostvareni rekordni prihodi iz oblasti prevoza roba, uz ostvarenje većeg prihoda za 7.500.000 KM u odnosu na rezultat iz 2021. godine.

-Tokom 2022. godine prevezeno je 4.791.036 tona robe, što je za 9% više u odnosu na ostvareni obim prevoza iz 2021. godine. Ostvareno je 416.182.179 netotonskih kilometara, što je takođe za 9% više u odnosu na 2021. godinu. Prihodi od prevoza roba ostvareni su u iznosu od 39.633.244 KM i veći su za 23% od ostvarenihu istom periodu 2021.godine, te za 4% viši su od planiranih – naglasio je Radić.

Radić je naglasio da je 2022. godina najuspešnija godina od osnivanja Želјeznica Republike Srpske, kada se govori o ostvarenim prihodima iz osnovne delatnosti i prevozu roba.

U putničkom saobraćaju tokom 2022. godine prevezeno je 82.459 putnika, što je za 37% više u odnosu na ostvareni prevoz u istom periodu prošle godine, te za 20% više od planiranih ostvarenja. Prevoz putnika beleži postepeno povećanje relevantnih pokazatelјa i pored činjenice da je međuentitetski saobraćaj i dalјe u obustavi.

Ostvareno je 4.187.677 putničkih kilometara što je za 31% više od ostvarenih u istom periodu prošle godine, a za 21% viši su od planiranog.

Prihodi od prevoza putnika ostvareni su u iznosu od 287.349 KM i viši su za 36% od ostvarenih u istom periodu 2021.godine, rekao je vršilac dužnosti izvršnog direktora Poslova Operacija te ponovio da su za obnovu i dalјi razvoj želјezničke infrastrukture, vučnih i vučenih sredstava potrebna značajna ulaganja, te se velika pažnja posvećuje pronalaženju adekvatnih modela finansiranja sa cilјem stvaranja konkurentnog želјezničkog sektora.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Poslova infrastrukture Dragan Zelenković rekao je da je tokom prošle godine smanjen broj vanrednih događaja na putnim prelazima, i da se uprkos brojnim preventivnim kampanjama, u 95 odsto slučajeva radilo o nepažnji vozača u drumskom saobraćaju.

Prema njegovim rečima, tokom prošle godine radilo se na redovnom održavanju infrastrukture s cilјem osiguranja bezbednosti saobraćaja i kvaliteta usluge za potrebe kargo operatera i prevoza putnika.

Zelenković je ukazao da su neophodna veće ulaganja u infrastrukturu kako bi bile zadovolјene evropske norme i naveo da su u toku pregovori za rehabilitaciju infrastrukture uz Koridor "Pet ce".

-Zajedno sa resornim ministarstvom i Vladom Republike Srpske dobili smo 85.000.000 evra bespovratnih sredstava od EIB-a, ostalo su kreditna sredstva. U toku su pregovori. Očekujemo da ćemo do kraja godine možda imati i raspisan tender za izvođenje radova - naveo je Zelenković.

On je naglasio da kapitalni remonti nisu rađeni u proteklih 40 godina, izuzev pruga od Doboja do Banjaluke, odnosno od Doboja do Jošavke, gdje je izvršena kompletna revitalizacija gornjeg i donjeg stroja, te postavlјena nova signalizacija.

Na današnjoj konferenciji je istaknuto da je tokom 2022. godine u Želјeznicama Republike Srpske zaposleno je 100 novih radnika, neophodnog izvršnog osoblјa, po raspisanom Javnom oglasu uz saglasnost i odobrenje Vlade Republike Srpske i Svetske banke.

Broj zaposlenih i dalјe je manji od cilјnog broja zaposlenih po projektu restrukturisanja Želјeznica Republike Srpske koji iznosi 2.098 radnika.

Na dan 31.12.2022. godine Želјeznice Republike Srpske zapošlјavale su 1.963 radnika, što je za 25 radnika manje u odnosu na brojno stanje zaposlenih na dan 31.12.2021. godine kada je taj broj iznosio 1.988 radnika.

Želјeznice Republike Srpske preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi pored broja, i struktura zaposlenih bila optimalna i na adekvatan način zadovolјila potrebe preduzeća.