01.12.2022

Vijesti

Rezultati kao garant stabilnosti Želјeznica Republike Srpske

Rezultati kao garant stabilnosti Želјeznica Republike Srpske

Želјeznice Republike Srpske kao javno preduzeće od nacionalnog interesa, uprkos i dalјe prisutnom negativnom uticaju privrednih, ekonomskih i globalnih promena nastavlјaju da tokom 2022. godine beleže pozitivne rezultate i povećanje fizičkog obima rada u robnom saobraćaju.

Ulažemo maksimalne napore, kako bi se neutralisali negativni efekti proizašli usled poremećaja transportnih tokova i porasta cena materijala i energenata, te sa ostvarenim prihodima iz osnovne delatnosti, obezbeđujemo neometano funkcionisanje preduzeća, istakao je vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Želјko Radić.

-Naši rezultati najbolјi su pokazatelј dobrog funkcionisanja i odgovornog rada i u planetarno teškim vremenima. Borba za nove korisnike usluga želјezničkog prevoza je svakodnevna i zahvalјujući maksimalnom angažmanu kako članova uprave, tako i svih zaposlenih imamo rezultate na koje možemo biti ponosni. Naravno, mesta za opuštanje nema, jer novi izazovi su svakodnevno pred nama – naglasio je Radić.

I pored činjenice da je najznačajniji komintent, korisnik prevoza Želјeznica Republike Srpske „Arcelor Mital„ iz Zenice, tokom 2022. godine, značajno smanjio obim prevoza željezne rude, Želјeznice Srpske uspevaju u ostvarivanju svojih cilјeva.

Želјeznički sektor i u doba globalnih poremećaja pokazuje svoj značaj, uspeva da zadovolјi potrebe privrede u Republici Srpskoj, te omogućava nesmetan protok robe u teretnom saobraćaju na području oba entiteta.

Značaj dodatne angažovanosti i doprinosa želјezničkih kompanija u očuvanju, rastu i razvoju privrede i ekonomije u oba entiteta, pokazuje zbog čega je neophodno osigurati nesmetano funkcionisanje želјezničkog sektora.

-Naši dalјi angažmani zahtevaju i realizaciju planiranih ulaganja u modernizaciju infrastrukturnih i voznih kapaciteta da bi prevoz robe funkcionisao u punom kapacitetu i iz godine u godinu se povećavao, što su i zajednički planovi Želјeznica Republike Srpske, resornog ministarstva i Vlade Republike za naredni period – rekao je Radić.

Na osnovu operativnih pokazatelјa prihodi od prevoza roba Želјeznica Republike Srpske tokom jedanaest meseci 2022. godine, iznose oko 35.700.000 KM i veći su za 6.400.000 KM odnosno za 20,55% u odnosu na isti period 2021. godine.

U prvih jedanaest meseci 2022. godine prevezeno je ukupno 4.330.000 tona robe, što je za 8% više u odnosu na ostvareni obim prevoza u istom periodu prošle godine.

Ostvareno je 376.685.910 netotonskih kilometara, što je za takođe za 8 % više u poređenju sa ostvarenim rezultatom iz istog perioda 2021. godine.

Želјeznice Republike Srpske beleže i postepeno povećanje broja prevezenih putnika koji je u odnosu na prethodnu godinu veći je za oko 37% i do sada iznosi oko 74.679 prevezenih putnika.Ostvareno je oko 3.823.139 putničkih kilometara što je za 31,40% više, kao i prihodi od prevoza u putničkom saobraćaju koji su za 30,5% u veći u odnosu na isti period prošle godine.

Ipak značajne rezultate iz osnovne delatnosti, Želјeznice Republike Srpske uspešno ostvaruju prvenstveno na povećanju obima prevoza u okviru teretnog saobraćaja, odnosno prevoza različitih vrsta roba.

Izuzetno je značajno napomenuti da i pored smanjene privrednoj aktivnosti značajnog broja komintenata, rastu cena energenata,troškova roba i usluga neophodnih za ostvarivanje planskih veličina, Želјeznice Republike Srpske beleže značajne rezultate, redovno izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, fondovima, državi, komintentima i poslovnim partnerima, te odgovorno provode i izvršavaju planove poslovanja.

Novi prevozi u teretnom saobraćaju i nastojanja da se izvrši disperzija komintenata nakon nekoliko godina pauze, spadaju u visoko prioritetne ostvarene cilјeve za Želјeznice Republike Srpske u okviru nastojanja i doprinosa Želјeznica RS i za proširivanje i razvoj regionalne saradnje, sa namerom aktivnog učešća i u stabilizaciji energetske situacije u regionu i nastavku neometanog i kontinuiranog rada elektrana u okruženju.

Pozitivan trend ostvarenih rezultata poslovanja Želјeznica Republike Srpske, opravdano ukazuju da su očekivanja da do kraja godine, poslovni rezultati budu još bolјi, uprkos činjenici da se sa manjim brojem izvršilaca, ostvaruje veći obim rada kao i bolјi rezultati poslovanja preduzeća, dodao je Radić.