14.07.2021

Vijesti

Sanacija donjeg stroja pruge u Vrbanji

Sanacija donjeg stroja pruge u Vrbanji

Zaposleni u Sekciji za održavanje pruga Željeznica Republike Srpske iz Banjaluke, izvode radove na sanaciji donjeg stroja glavnog prolaznog koloseka u dužini od 650 metara, na području željezničke stanice Vrbanja.

Radovi na stabilizaciji zemljanog trupa vrše se iskopom dotrajalog i ubacivanjem kvalitetnog materijala, što podrazumeva izradu i nabijanje novog tamponskog sloja kao i ugradnju geotekstila.

U okviru planiranih radova vrši se i zamena oštećenih drenažnih cevi sa novim perforiranim cevima, koje prikupljaju vodu sa susednih koloseka i odvode je do betonskih šahtova namenjenih za kontrolu i odvod oborinskih voda.

Jačanjem donjeg stroja pruge sprečiće se deformacije i sleganje koloseka do kojih je dolazilo usled oštećenja u trupu pruge, a samim tim obezbeđuju se neophodni uslovi za bezbedno i nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja.

Građevinski radovi na sanaciji donjeg stroja glavnog prolaznog koloseka u stanici Vrbanja, obavljaju se planiranom dinamikom u okviru redovnog investicionog održavanja infrastrukture Željeznica Republike Srpske.

Završetak radova na sanaciji donjeg stroja pruge u Vrbanji planiran je krajem meseca avgusta.