16.05.2022

Vijesti

Sve izvesniji novi prevozi u Željeznicama Republike Srpske

Sve izvesniji novi prevozi u Željeznicama Republike Srpske

Operativni sastanak na kome su se razmatrali detalji novih prevoza uglja iz Republike Srpske za Republiku Srbiju, održan je u Doboju sa ciljem definisanja budućeg protokola između članova uprave Željeznica Republike Srpske sa predstavnicima Elektroprivrede Srbije, državnog preduzeća za željeznički prevoz roba „Srbija Kargo“ iz Srbije i kompanije „Lager“ d.o.o. iz BiH.

Utvrđivanje mogućih pravaca prevoza, količina,načina otpreme, te kapaciteti i vrste željezničkih vagona, kao i ostali tehnički detalji, razmatrani su i usaglašavani kako bi prevoz uglja iz Prijedora za Srbiju bio realizovan, i u narednom periodu definisan ugovorom.

Regulisanje preciznog izvršenja budućeg novog prevoza, jedan je od visoko prioritetnih ciljeva Željeznica Republike Srpske u okviru nastojanja i doprinosa ŽRS za proširivanje i razvoj regionalne saradnje, sa namerom aktivnog učešća u stabilizaciji energetske situacije u regionu i nastavku neometanog i kontinuiranog rada elektrana u okruženju.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Sve izvesniji novi prevozi u Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Sve izvesniji novi prevozi u Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Sve izvesniji novi prevozi u Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Sve izvesniji novi prevozi u Željeznicama Republike Srpske