04.10.2023

Vijesti

U novom sjaju i Novska „Pasarela“

U novom sjaju i Novska „Pasarela“

Radovi na sanaciji i antikorozivnoj zaštiti pešačkog mosta „ Pasarela" preko želјezničkih koloseka u Novom Gradu, koji su počeli sredinom septembra, prema planu predviđenih radova, uspešno su juče završeni. Pored antikorozivne zaštite i farbanja konstrukcije pešačkog mosta, izvršena je zamena oluka i dotrajalih elemenata.

Nakon što je sa saradnicima obišla završne radove na pešačkom mostu Radmila Đajić, šef Sekcije za upravlјanje i regulisanje saobraćaja u Novom Gradu, istakla je da je Novska „Pasarela“ izgrađena davne 1984. godine, te da u proteklom periodu na ovom čeličnom objektu, do sada nisu izvođeni veći sanacioni radovi.

- Zub vremena je naravno učinio svoje i na Novskoj „Pasareli“ a Želјeznice Republike Srpske su planom poslovanja i planom javnih nabavki predvidele i planirale ovu aktivnost u 2023. godini. Sproveli smo postupak javne nabavke i potpisali ugovor sa najpovolјnijim ponuđačem, preduzećem „Safir“ iz Gacka", koji su sve neophodne radove izvršili kvalitetno u skladu sa predviđenim rokovima – naglasila je Đajić.

Pešački most „Pasarela“ u dužini od 46 metara, ima četiri pristupna kraka ukupne dužine od 50 metara. Ukupna površina pešačkog mosta na kome su izvršeni sanacioni i antikorozivni radovi iznosi 1366 metara kvadratnih.

Sve neophodne radove na rekonstrukciji pešačkih mostova preko želјezničkih pruga, Želјeznice Republike Srpske finansiraju vlastitim sredstvima.

Želјeznice Republike Srpske prema planiranim aktivnostima pored rekonstruisane „Pasarele“ u Novom Gradu i Doboju koja je obnovlјena 2021. godine, sanacione radove u narednom periodu nastavlјaju i na još dva pešačka mosta u Omarskoj i Brčkom. Samu realizaciju i tok radova u Omarskoj i Brčkom u narednom periodu diktiraće i vremenski uslovi.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : U novom sjaju i Novska „Pasarela“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : U novom sjaju i Novska „Pasarela“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : U novom sjaju i Novska „Pasarela“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : U novom sjaju i Novska „Pasarela“