17.03.2021

Vijesti

Ugrađene zaštitne čelične mreže

Ugrađene zaštitne čelične mreže

Željeznice Republike Srpske završile su radove na ugradnji zaštitnih čeličnih pletiva na kamenim kosinama useka, na delu pruge Doboj – Novi Grad, deonica Mlinska Rijeka – Jošavka.

Deonica pruge od Mlinske Rijeke do Jošavke većim delom prolazi kroz visoke useke, sa izuzetno zastupljenim kamenim kosinama, koje su često pravile problem prilikom odrona kamena na prugu, te je samim tim dolazilo i do ugrožavanja bezbednosti u saobraćanju vozova.

Do sada je ugrađeno ukupno 4400,0 m2 zaštitnih čeličnih pletiva, a Sektor za građevinske poslove Željeznica Republike Srpske u skladu sa finansijskim mogućnostima i u narednom periodu planira slične aktivnosti, kako bi se odron kamena na prugu, koji nije moguće predvideti, smanjio ili potpuno neutralisao ovim načinom zaštite.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Ugrađene zaštitne čelične mreže alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Ugrađene zaštitne čelične mreže alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Ugrađene zaštitne čelične mreže