23.08.2019

Vijesti

Uprava i sindikati sve bliži konačnom dogovoru

Uprava i sindikati sve bliži konačnom dogovoru

Pokazao je to i rezultat razgovora na posljednjem sastanku tokom koga je raspravljano o prijedlozima Uprave i primjedbama sindikata u vezi sa tekstualnim dijelom Kolektivnog ugovora.

Svi konstruktivni prijedlozi, nakon razmotrenih argumenata za i protiv, prihvaćeni su i biće ugrađeni u tekstualni dio tog akta. Oko nekih predloženih rješenja nije bilo moguće postići saglasnost dok se ne analizira realnost njihove primjene pa će se o tome raspravljati na narednom sastanku.

Na sastanku Uprave i reprezentativnih sindikata razgovarano je i o platnim grupama i platnim razredima kako bi se razmijenila mišljenja i došlo do najboljih rješenja, a o koeficijentima će nakon usvajanja sistematizacije, stav je sindikata.

Svoje primjedbe i prijedloge sindikati će dostaviti Upravi kako bi se u nastavku razgovora raspravljalo i o tome.

Razgovori će, dogovoreno je, biti nastavljeni u petak.