20.07.2022

Vijesti

Usaglašen nacrt protokola za prevoz uglja za Sloveniju

Usaglašen nacrt protokola za prevoz uglja za Sloveniju

Na radnom sastanku u Doboju danas je usaglašen nacrt protokola između Željeznica Republike Srpske i Slovenskih železnica, o stvaranju neophodnih preduslova za prevoz prvih 100. 000 tona uglja iz Prijedora za Republiku Sloveniju.

Na relaciji Prijedor – Termoelekrana Šoštanj u severnoj Sloveniji , načelno je dogovoren prevoz prvih 100. 000 tona uglja do kraja 2022. godine, dok bi se u narednoj 2023. godini kvartalno prevozilo po 100.000 tona, od ukupno planiranih 400.000 tona.

Planirana je otprema jednog do dva voza dnevno maršutnim vozovima.

Melita Rozman Dakar, direktorka Tovarnog prometa Slovenskih zeleznica na sastanku sa rukovodstvom Željeznica Republike, izrazila je zadovoljstvo definisanjem budućeg prevoza, te istakla da ovo neče biti posao za par meseci ili jednu godinu, jer je plan Slovenskih železnica da se buduća saradnja sa Željeznicama Republike Srpske odvija u kontinuitetu.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Željko Radić, naglasio je da kako je i najavljeno u mesecu junu, ŽRS nastavljaju da ugovaraju i realizuju nove prevoze u okviru svojih nastojanja za proširivanjem i razvojem regionalne saradnje, sa namerom aktivnog učešća u stabilizaciji energetske situacije u regionu i nastavku neometanog i kontinuiranog rada elektrana u okruženju.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Usaglašen nacrt protokola za prevoz uglja za Sloveniju alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Usaglašen nacrt protokola za prevoz uglja za Sloveniju alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Usaglašen nacrt protokola za prevoz uglja za Sloveniju