02.12.2022

Vijesti

Višegodišnji ugovori sa Elektroprivredom Srpske

Višegodišnji ugovori sa Elektroprivredom Srpske

Na juče održanom zajedničkom sastanku u Banjaluci najvećih potrošača električne energije u Republici Srpskoj, članovi Uprave Željeznica Republike Srpske vršioci dužnosti generalnog direktora Željko Radić i izvršnog direktora Poslova infrastrukture Dragan Zelenković, razgovarali su sa generalnim direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom Petrovićem, o najavljenoj promeni cene električne energije za privredne subjekte,najveće potrošače i javna preduzeća u narednoj 2023. godini.

Predlog Elektroprivrede Republike Srpske da cena električne energije sa sadašnjih 53 u idućoj 2023. godini bude povećana na 65 evra po megavatu za najveće potrošače, obrazložena je kao neminovnost, imajući u vidu enormna povećanja cene struje na svetskom tržištu.

Dogovoreno je da u narednim danima Elektroprivreda Republike Srpske izradi i dostavi nacrt predloga višegodišnjih ugovora najvećim potrošačima, o kojima će pre zaključivanja istih, biti održani i pojedinačni sastanci u cilju definisanja najprihvatljivijih uslova, fiksne cene električne energije za 2023. godinu i varijabilni ključ za korekciju ugovorene cene u narednim godinama, zavisno od dužine trajanja zaključenih ugovora.

Na zajedničkom sastanku pored članova Uprave Željeznica Republike Srpske, prisustvovali su i predstavnici Privredne komore Republike Srpske, kompanija „Arcelor Mital“ iz Prijedora, „Alumina“ Zvornik i „Metalleghe Silicon“ Mrkonjić Grad.