25.07.2023

Vijesti

Za dizel vuču osposoblјena deonica pruge Srpska Kostajnica - Šamac

Za dizel vuču osposoblјena deonica pruge Srpska Kostajnica - Šamac

Želјeznice Republike Srpske sanirale su i osposobile za dizel vuču vozova i kompletnu deonicu pruge Srpska Kostajnica - Šamac, nakon višednevnih vremenskih nepogoda koje su se u prethodnih desetak dana u više navrata ponavlјale, i u kojima je u najvećoj meri oštećenja pretrpela kontaktna mreža i koloseci na više želјezničkih pravaca.

Nadležne službe Želјeznica Republike Srpske danas nastavlјaju radove na deonici pruge Srpska Kostajnica – Šamac, na osposobnjavanju saobraćanja vozova i za elektro vuču.

Paralelno sa aktivnostima na uspostavlјanju redovnog želјeznničkog saobraćaja, aktivnosti se provode i na sanaciji želјezničkih objekata koji su pretrpeli oštećenja tokom vremenskih nepogoda.

U prethodnoj sedmici maksimalnim zalaganjem i dvadesetčetvorosatnim radom na terenu, uspostavlјen je redovan želјeznički saobraćaj elektro vučom na relacijama: Doboj - Maglaj, Doboj - Banjaluka i Banjaluka – Novi Grad – Dobrlјin. Takođe, u potpunosti je uspostavlјen redovan saobraćaj vozova na deonici Doboj - Petrovo Novo - Doboj.

Želјeznice Republike Srpske se zahvalјuju svim korisnicima želјezničkih usluga, našim putnicima i komintentima na strplјenju tokom trajanja radova na saniranju štete na želјezničkoj infrastrukturi, nastale usled vremenskih nepogoda i uspostavlјanju redovnog saobraćaja vozova na kompletnoj mreži pruga Želјeznica Republike Srpske.