23.05.2023

Vijesti

„Ćiro“ ozvaničio početak letnje sezone na uskotračnoj pruzi

„Ćiro“ ozvaničio početak letnje sezone na uskotračnoj pruzi

Turistički voz “Nostalgija“ u okviru nove turističke sezone u subotu 20.05.2023. godine dovezao je prve turiste sa Mokre Gore na želјezničku stanicu u Višegrad, i tako ozvaničio početak letnje sezone na uskotračnoj pruzi.

Saradnja želјeznica Srpske i Srbije realizuje se u okviru potpisanog Sporazuma Želјeznica Republike Srpske sa želјezničkim kompanijama Infrastruktura Železnica Srbije i „Srbija voz“, o regulisanju međusobnih odnosa u okviru odvijanja želјezničkog saobraćaja na delu muzejsko – turističke uzane pruge u dužini od 25 kilometara.

Upravnik Muzejsko-turističkog kompleksa “Šarganska osmica” Aleksandra Milutinović istakla je da je ovo prvi dolazak „Nostalgije“ ove godine, te da je voz ponovo pokrenut na inicijativu Želјeznica Republike Srpske i Železnica Srbije.

-Imali smo veliki broj gostiju koji su se prevezli od Mokre Gore do Višegrada. Stigli smo bezbedno i imali prijatno putovanje, sa pauzom u manastiru Dobrun – navela je ona.

Milutinovićeva je naglasila da je zaživeo i “Čarobni turistički prsten” - najznačajniji turistički proizvod, koji podrazmeva 130 kilometara dugu turu plovidbom kanjonom Drine od Perućca do Višegrada, vožnju Šarganskom osmicom i posetu Višegradu, Andrićgradu, Drvengradu i manastiru Dobrun.

Anita Dimoski iz Beograda, koja je u Višegrad došla vozom, istakla je da je putovanje „Nostalgijom“ prelepo iskustvo i da ova vožnja pokazuje da su Srpska i Srbija jedna zemlјa, kao i da je ovo veliki put ka njihovom dalјem razvoju.

Za vreme vožnje prugom u dužini od 25 kilometara od Mokre Gore do Višegrada, iz vagona sa drvenim klupama i autentičnom lokomotivom putnici imaju priliku da sagledaju bogatstvo i lepotu prirode ovog kraja, ali i da posete znamenitosti, kao što su Most na Drini, manastir Dobrun i Andrićgrad.

Vozom „Nostalgija“ godišnje se preveze više od 70.000 turista, od kojih veliki broj stranaca.

Uspostavlјanje želјezničkog saobraćaja uskotračnom prugom od Mokre Gore do Višegrada, svakako je od velikog turističkog značaja i važan projekat u okviru uspostavlјanja budućih želјezničkih veza Republike Srpske i Republike Srbije.

U prethodnom periodu na uskotračnoj pruzi urađene su značajne aktivnosti, da bi se stvorili neophodni uslovi, koji Višegrad danas povezuju sa Mokrom Gorom, međutim, neophodna su značajnija finansijska ulaganja u želјeznički segment, koji je od zajedničkog interesa i za Srpsku i za Republiku Srbiju.

Polazeći od značaja revitalizacije razvojnog projekta same obnove uskotračne pruge, kao i ponovnog uspostavlјanja želјezničkog saobraćaja, Želјeznice Republike Srpske imaju čvrste i jasne namere da u skladu sa svojim mogućnostima u narednom periodu ulažu u uzanu prugu kao i prateće objekte, uz saradnju sa lokalnim zajednicama , Vladom Republike Srpske i Srbije i „Srbija Vozom“.