19.09.2022

Vijesti

Drugi Javni oglas za prijem radnika na izvršnim poslovima

Drugi Javni oglas za prijem radnika na izvršnim poslovima

U Doboju je danas održana Konferencija za novinare, na kojoj su članovi Uprave Želјeznica Republike Srpske, upoznali medije o raspisivanju drugog Javnog oglasa za prijem radnika na tehničkim poslovima u izvršnoj službi.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Želјko Radić i vršioci dužnosti izvršnih direktora Poslova infrastrukture Dragan Zelenković i Poslova operacija Mladen Božić, predstavili su potrebe preduzeća i razloge za raspisivanje drugog Javnog oglasa Želјeznica Republike Srpske.

Kako bi se se nesmetano odvijao tehničko-tehnološki proces rada u preduzeću, Želјeznice Republike Srpske su Planom zapošlјavanja za 2021/2022.godinu, iskazale potrebu za popunom nedostajućeg kadra, na izvršnim poslovima, raspisivanjem Javnog oglasa, uz odobrenje i saglasnost nadležnih institucija: resornog ministarstva, Vlade Republike Srpske i Svetske banke, odnosno kako je i definisano međunarodnim ugovorom sa Svetskom bankom.

S tim u vezi, Vlada Republike Srpske je donela Rešenje o saglasnosti na Plan zapošlјavanja Želјeznica Republike Srpske za 2021/2022. godinu, u kome je iskazana potreba za prijemom radnika isklјučivo u izvršnoj službi.

Nakon provedenog prvog Javnog oglasa od 01.02.2022. godine, za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, Zaklјučkom Vlade Republike Srpske od 01.09.2022. godine, usvojenom na 185 sednici, Želјeznice Republike Srpske su dobile saglasnost za raspisivanje drugog Javnog javnog oglasa, za prijem u radni odnos 57 radnika na tehničkim poslovima u izvršnoj službi.

Želјeznice Republike Srpske u poslovnu 2022. godinu ušle su sa 1988 radnika.

Do današnjeg dana preduzeće je po različitim osnovama napustilo ukupno 77 radnika.

Do kraja godine u penziju odlazi 39 radnika.

Od ukupnog broja prijavlјenih na Javni oglas Želјeznica Republike Srpske u februaru 2022. godine, u radni odnos na izvršnim poslovima, zaposleno je ukupno 52 kvalifikovana radnika, koji su ispunjavali opšte i posebne uslove iz prvog Javnog oglasa.

Iz provedenog prvog Javnog oglasa ostalo je nepopunjenih 5 radnih mesta, koji će biti ponovlјeni u drugom Javnom oglasu.

Sa prijemom neophodnog izvršnog osoblјa, za precizno identifikovane tehničke poslove, saglasna je i Svetska banka, od koje su Želјeznice Republike Srpske dobile takođe saglasnost i podršku.

Trenutno je u Želјeznicama Republike Srspske zaposleno 1964 radnika.

Drugi Javni oglas za prijem radnika na izvršnim poslovima u Želјeznicama Republike Srpske biće uskoro i javno oglašen, te ovom prilikom Uprava želјeznica Republike Srpske poziva sve zainteresovane da se upoznaju sa opštim uslovima oglasa i ukoliko ispunjavaju iste, a kvalifikovani su za tražena zanimanja, da se prijave.

Broj zaposlenih u proteklom periodu smanjivan je penzionisanjem, dok su pojedini radnici odlazili na lični zahtev. Broj zaposlenih na administrativnim poslovima, smanjivan je i sporazumnim raskidom ugovora o radu uz stimulativne otpremnine.

Nijedan radnik Želјeznica Republike Srpske u prethodnom periodu nije otpušten, a Želјeznice Republike Srpske nastoje da stvaraju uslove za dalјi rast prevoza roba, razvoj i unapređenje preduzeća, te bolјi ambijent u kome će zaposleni biti zadovolјni i odgovorno izvršavati svoje radne zadatke.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Drugi Javni oglas za prijem radnika na izvršnim poslovima alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Drugi Javni oglas za prijem radnika na izvršnim poslovima alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Drugi Javni oglas za prijem radnika na izvršnim poslovima alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Drugi Javni oglas za prijem radnika na izvršnim poslovima