28.07.2022

Vijesti

Kineski Šandong zainteresovan za saradnju sa Željeznicama Republike Srpske

Kineski Šandong zainteresovan za saradnju sa Željeznicama Republike Srpske

Predstavnici privrednog društva "China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd of Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd" (Šandong), posetili su Željeznice Republike Srpske, kako bi sa članovima Uprave razgovarali o potencijalnoj saradnji na projektima buduće modernizacije preduzeća.

Istakavši da su prateći zalaganja i aktivnosti menadžmenta u proteklom periodu, videli volju i nastojanja da se Željeznice Srpske, kroz reforme koje prolaze u okviru projekta restrukturisanja u narednom periodu modernizuju, predstavili su svoje rezultate rada kao i mogućnosti koje pružaju u okviru unapređenja željezničkog sektora.

Tokom sastanka razgovarano je o trenutnom stanju, potrebama i planovima Željeznica Republike Srpske kada je u pitanju obnova i razvoj željezničke infrastrukture, vučnih i vučenih kao i radioničkih kapaciteta, imajući u vidu da je željeznički sektor pretrpeo ogromnu štetu tokom proteklih ratnih dešavanja, čije su posledice i danas prisutne.

Predstavnicima „Šandonga“ ukazano je, da je su za obnovu i budući razvoj željezničkog sektora, Željeznicama Republike Srpske potrebna značajna finansijska ulaganja, te da se posebna pažnja posvećuje i pronalaženju adekvatnih modela finansiranja, sa ciljem stvaranja konkurentnog željezničkog sektora, prilagođenog tržišnom načinu poslovanja.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Kineski Šandong zainteresovan za saradnju sa Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Kineski Šandong zainteresovan za saradnju sa Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Kineski Šandong zainteresovan za saradnju sa Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Kineski Šandong zainteresovan za saradnju sa Željeznicama Republike Srpske