15.08.2019

Vijesti

Nastavak razgovora o Kolektivnom ugovoru

Nastavak razgovora o Kolektivnom ugovoru

Na poziv uprave Željeznica Republike Srpske, danas je u Doboju održan sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u željeznicama, Sindikatom željezničara Republike Srpske, Samostalnim sindikatom za STD Banjaluka i Samostalnim sindikatom mašinovođa u ŽRS.

Teme današnjeg sastanka pored nastavka razgovora o Kolektivnom ugovoru, bile su i isplate viška sati zaposlenima, Interni poziv za dobrovoljni odlazak radnika iz preduzeća, te organizacija rada i otklanjanju problema koji se javljaju na terenu.

Takođe, razgovarano je o poboljšanju statusa zaposlenih, kada je reč o primanjima radnika. Uprava Željeznica Republike Srpske podsetila je sindikate da se do konačnog rešenja povećanja plata, dolazi kroz tabelarni deo Pravilnika o radu, te da je stumulacija prisutna kao privremeno rešenje.

Sindikalni predstavnici su pozdravili korekcije koje su izvršene po pitanju plata predviđenih za naredni period.

Na današnjem sastanku Uprava Željeznica Republike Srpske upoznala je sindikalne predstavnike o urađenom predlogu koji je predviđen za platne razrede u Kolektivnom ugovoru. Kompletan materijal biće dostavljen sindikatima u elektronskoj formi, kako bi se sindikati detaljno upoznali sa predlogom.

-Ukoliko ne dođe do usaglašavanja i dogovora oko Kolektivnog ugovora, nakon završetka procesa Internog poziva za dobrovoljni odlazak iz ŽRS, Uprava Željeznica Republike Srpske će usvojiti sistematizaciju i kao sledeći korak pristupiti izmenama tabelarnog dela Pravilnika o radu. Tada sindikat neće biti u prilici da utiče na predloge koeficijenata. Upravo iz tog razloga insistirali smo da ponovo pokušamo i pokrenemo razgovore oko Kolektivnog ugovora, gde pored mišljenja sindikata očekujemo i njihove dobre primedbe i sugestije koje bismo iskoristii za finalnu verziju dokumenta i gde bismo svi bili zadovoljni – rekao je nakon sastanka, vršilac dužnosti generalnog direktora ,Zoran Ilinčić.

Razgovori sa sindikatima o najznačajnim delovima Kolektivnog ugovora koeficijentima,platnim razredima i dodacima na platu odnosno svim odlukama o primanjima radnika, biće nastavljeni krajem iduće nedelje.