14.07.2022

Vijesti

Neupitan nastavak saradnje

Neupitan nastavak saradnje

Informativno radni sastanak dugogodišnjih poslovnih partnera koji je održan u Doboju, između rukovodstva Željeznica Republike Srpske i kompanije „Arcelor Mital“ iz Zenice, na dnevnom redu imao je sagledavanje plana i dinamike nastavka realizacije poslovnog angažmana do kraja poslovne 2022. godine.

Imajući u vidu privredne poremećaje na globalnom nivou koji nisu zaobišli ni Republiku Srpsku i FBiH, vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Željko Radić i Bhaskar Ganguly, direktor za Logistiku, skladišta i radionice Arcelor Mitala, bavili su se analizama kako i na koji način minimizirati potencijale negativne efekte za obe kompanije, prevazići i prilagoditi se novonastalim opštim promenama, te plan i dinamiku ugovora realizovati na obostranu korist.

Utvrđeni su svi neophodni detalji kada je u pitanju operativni deo prevoza do kraja godine, a dugogodišnji partneri su razmenili informacije i o ostalim aktivnostima obe kompanije, novim i budućim angažmanima te planovima za naredni period.

Željeznice Republike Srpske sklopile su u januaru, trogodišnji ugovor sa kompanijom "Arcelor Mital" iz Zenice o prevozu željezne rude u periodu 2022 – 2024. godina.

Ugovorom je predviđen prevoz željezne rude na godišnjem nivou u iznosu od 1.550.000.00 tona iz Omarske do Zenice, kao i prevoz rude iz rudnika Ljubija, nakon oživljavanja i pokretanja rudarskog kopa i realizacije projekta planiranog remonta pruge Brezičani – Ljubija. Za šest meseci 2022. godine, Željeznice Republike Srpske prevezle su ukupno 691,431 tonu željezne rude za kompaniju „Arcelor Miatl“ iz Zenice.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Neupitan nastavak saradnje alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Neupitan nastavak saradnje alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Neupitan nastavak saradnje alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Neupitan nastavak saradnje