19.10.2023

Vijesti

Obnovlјen i pešački most u Omarskoj

Obnovlјen i pešački most u Omarskoj

Želјeznice Republike Srpske završile su u planiranom vremenskom periodu u prvoj polovini meseca oktobra, radove na sanaciji i antikorozivnoj zaštiti pešačkog mosta „ Pasarela" preko želјezničkih koloseka i u stanici Omarska kod Prijedora.

Zahvalјujući pogodnim vremenskim uslovima, neophodni radovi koji su podrazumevali kompletno obnavlјanje antikorozivne zaštite, farbanje konstrukcije pešačkog mosta, kao i zamenu oluka i dotrajalih elemenata, završeni su bez otežavajućih okolnosti.

-Pasarela je u dužini od 25 metara sa dva pristupna kraka ukupne dužine od 20 m, a u stanici Omarska izrađena je 1984. godine.Ukupna površina pešačkog mosta na kome su izvršeni neophodni sanacioni i antikorozivni radovi iznosi 1127 m2 - istakla je nakon obilaska završenih radova Radmila Đajić, šef Sekcije za upravlјanje i regulisanje saobraćaja u Novom Gradu.

Sve neophodne radove na rekonstrukciji pešačkih mostova preko želјezničkih pruga, Želјeznice Republike Srpske finansiraju vlastitim sredstvima.

Želјeznice Republike Srpske prema planiranim aktivnostima pored rekonstruisane „Pasarele“ u Omarskoj, Novom Gradu i Doboju koja je obnovljena 2021. godine, sanacione radove u narednom periodu nastavlјaju i na još jednom preostalom pešačkom mostu u Brčkom. Samu realizaciju i tok radova u Brčkom u narednom periodu uslovlјavaće i vremenski uslovi.