30.06.2022

Vijesti

Održani radni sastanci sa sindikalnim predstavnicima u Željeznicama Republike Srpske

Održani radni sastanci sa sindikalnim predstavnicima u Željeznicama Republike Srpske

Uprava Željeznica Republike Srpske održala je pojedinačne radne sastanke sa predstavnicima svih sedam, od ukupno osam sindikalnih organizacija u ŽRS, koji su se odazvali na poziv članova uprave, kako bi se usaglašavanjem, prihvatljivim izmenama i dopunama, te korekcijama, odstranili nedostaci i unapredio nastavak funkcionisanja Željeznica Srpske u svim segmentima.

Na sastancima se razgovaralo o dostavljenim primedbama i sugestijama sindikata na neophodne izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Programu rešavanja i zbrinjavanja neadekvatne strukture zaposlenih, kao i definisanju budućeg Kolektivnog ugovora u Željeznicama Republike Srpske.

Dogovoreno je da se u narednim danima definiše predlog članova na formiranju Komisije za izradu Kolektivnog ugovora, te obezbede neophodni preduslovi za otvaranje postupka budućeg kolektivnog pregovaranja Uprave i sindikata Željeznica Republike Srpske.

-Uzimajući u obzir starosnu strukturu kao i buduća penzionisanja zaposlenih, dobrovoljne odlaske uz otpremnine, ali i zapošljavanje neophodnog izvršnog i tehničkog osoblja na značajnim proizvodnim radnim mestima,i dalje se preduzimaju neophodni koraci kako bi struktura zaposlenih bila optimalna i na adekvatan način zadovoljila potrebe preduzeća.To se odnosi na pronalaženje odgovarajućeg modela za prekvalifikaciju i stručno osposobljavanje zaposlenih, zapošavanje neophodnog kadra na proizvodnim radnim mestima pre svega iz unutrašnjih rezervi, kao i adekvatno zbrinjavanje radnika sa smanjenom radnom sposobnošću, kako bi se održao ali i poboljšao tehničko – tehnološki proces rada preduzeća, te nesmetano nastavilo ispunjenje planskih veličina u Željeznicama Republike Srpske – istakao je Željko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS.

Nijedan radnik Želјeznica Republike Srpske u prethodnom periodu nije otpušten, a Želјeznice Republike Srpske nastoje da stvarajući bolje uslove za nastavak rasta pozitivnog trenda razvoja preduzeća, stvore i ambijent u kome će zaposleni biti zadovolјni i odgovorno izvršavati svoje radne zadatke - naglasio je Radić.

Po pitanju smanjenja broja zaposlenih, Želјeznice Republike Srpske su tokom 2021. godine ispunile zacrtani cilј od 2098 zaposlenih, koji je definisan međunarodnim ugovorom sa Svetskom bankom o restrukturisanju.

Broj zaposlenih u proteklom periodu smanjivan je penzionisanjem, dok su pojedini radnici odlazili na lični zahtev i sporazumnim raskidom ugovora o radu uz stimulativne otpremnine.

Trenutno je u Željeznicama Republike Srpske zaposleno 1992 radnika.

Želјeznice Republike Srpske su primenom novog Pravilnika o radu izvršile korekciju i usaglašavanje platnih koeficijenata radnika, na kojima se u okviru višemesečnog rada, aktivno sarađivalo i sa sindikalnim predstavnicima kao partnerima, te je ova aktivnost rezultirala rastom prosečne plate u Želјeznicama Republike Srpske, koja trenutno bez toplog obroka iznosi 948 KM.

Poštujući preuzete obaveze iz međunarodnog ugovora sa Svetskom bankom u okviru projekta restrukturisanja, na osnovu preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ombudsmena za ljudska prava BiH, kao i konačnog definisanja radno - pravnih odnosa, Uprava Željeznica Republike Srpske je 25. novembra 2021. godine usvojila Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Željeznica Republike Srpske, u okviru koga su na osnovu usaglašavanja sa sindikatima ŽRS vršene korekcije, odnosno izmene i dopune koje su bile prihvatljive i neophodne za redovno održavanje procesa rada u preduzeću.

Iz razloga određenih ograničenja, odnosno novim izmenama u Zakonu o radu Republike Srpske, kao i načinom obračuna i usaglašavanja koeficijenata, proces izdavanja Ugovora o radu zaposlenima u Željeznicama Republike Srpske, delimično je bio usporen, ali su problemi koji su se javljali i otežavali rešavanje radno – pravnog statusa zaposlenih u okviru nove organizacije prevaziđeni i procentualno završeni za 96% zaposlenih.