28.09.2022

Vijesti

„Oprezni paze na putne prelaze“ u Banjaluci

„Oprezni paze na putne prelaze“ u Banjaluci

Lična nepažnja vozača drumskih vozila, neoprezno i nedozvolјeno kretanje prilikom prelaska preko pruge i zlonamerno uništavanje želјezničke imovine najčešći su uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda, zbog čega je neophodno i dalјe ukazivati na poštovanje saobraćajne signalizacije na putnim prelazima, poručeno je u okviru realizacije preventivne kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“ u Banjaluci.

Na radnom sastanku predstavnika Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Želјeznica Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza RS, predstavnika banjalučke Gradske uprave, Ministarstva unutrašnjiih poslova RS, Inspektorata i Auto – moto saveza RS a u okviru kampanje "Oprezni paze na putne prelaze“ ponovlјeno je da se očekuje i da je neophodan povećan oprez i odgovornost, svih učesnika u saobraćaju, prilikom prelaska preko putnih prelaza.

Pomoćnik ministra saobraćaja i veza za želјeznički, vodni i vazdušni saobraćaj Republike Srpske Vesna Vožni, istakla je u Banjaluci da dobrim delom, zahvalјujući uspešno realizovanoj kampanji, ove godine nema poginulih na putnim prelazima u Republici Srpskoj.

-Izmenom zakona o Želјeznicama definisali smo i učešće u finansiranju održavanja putnih prelaza, koji bolјe definiše pristup putnim prelazima i način njihovog održavanja - istakla je Vožni.U toku ove godine nije bilo poginulih u udesima na putnim prelazima i zbog toga je naša kampanja još značajnija. Nadamo se da će i dalјe davati pozitivne rezultate.Ne smemo zaboraviti da voz uvek ima prednost – istakla je Vesna Vožni, pomoćnik ministra za želјeznički, vazdušni i vodni saobraćaj u Republici Srpskoj.

Zamenik vršioca izvršnog direktora Poslova infrastrukture Želјeznica Republike Srpske Dragan Subašić,rekao je da je u okviru povećanja bezbednosti drumskog i želјezničkog saobraćaja neophodno odgovornije ponašanje prvenstveno vozača drumskih vozila.

-Iznova apelujemo da učesnici u saobraćaju obavezno poštuju signalizaciju na putnim prelazima. Nažalost, svedoci smo da se ne poštuju sva saobraćajna pravila čak i na mestima gde su putni prealzi obezbeđeni branicima i polubranicima. Ljudi zanemare i zvuk i svetlost i polubraniik.Meštani koji žive na području, oko i u blizini putnih prelaza, nemaju razloga za zabrinutost, potrebno je samo da u cilјu bezbednog prelaska preko pruge isklјučivo poštuju saobraćajnu signalizaciju i obavezno se zaustave ispred putnog prelaza, te bezbedno poštujući saobraćajne propise nastave vožnju i prelazak preko pruge - dodao je Subašić.

Vršilac dužnosti zamenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Milija Radović istakao je kako je i ove godine u okviru kampanje provedeno niz preventivnih aktivnosti.

-Ono što smo obećali u prethodnoj godini, da ćemo uraditi interaktivnu mapu putnih prelaza na prugama u Republici Srpskoj, to smo i uradili. Mapa se ažurira svakodnevno i nalazi se na sajtu Agencije – rekao je Radović.

Radović je ponovio da prema postojećem zakonskom pravilniku, postoji adekvatna signalizacija i da se drumsko vozilo mora zaustaviti ispred putnog prelaza.

-Za naredni period, pripremili smo brojački list, a Auto-moto savez Republike Srpske je preuzeo obavezu na sebe da izvrši brojanje vozila na određenom broju putnih prelaza. Na taj način, imaćemo podatke koliko je time opterećen određeni putni prelaz – rekao je Radović.

Poručio je kako sva signalizacija mora da bude u skladu sa pravilima ukrštanja puta i pruge, te da se utiče na svest sugrađana, posebno onih koji voze automobile.

Savetnik gradonačelnika Banjaluke Milada Šukalo, istakla je da je su izdovojena finansijska sredstva za realizaciju, u ranijem periodu dogovorenog zajedničkog projekta sa Želјeznicama Republike Srpske, za dodatno obezbeđivanje putnog prelaza u Podgoričkoj ulici u Banjaluci.

Želјeznice Republike Srpske i dalјe apeluju na sve učesnike u saobraćaju, da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, obavezno se zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju, jer će se samo na taj način izbeći i smanjiti nezgode i udesi, koji mogu imati tragične posledice.

Preventivne aktivnosti u okviru kampanje „Oprezni paze na pružne prelaze“ provode se sa cilјem povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj sa akcentom na putne prelaze.

Preventivnim aktivnostima želi se uticati na promenu stavova i buđenja svesti i lične odgovornosti, kod svih učesnika u saobraćaju, prilikom kretanja putem koji prelazi preko i pored želјezničke pruge.