29.03.2023

Vijesti

Početak preventivnih aktivnosti „Oprezni paze na putne prelaze“ u Srpskoj

Početak preventivnih aktivnosti „Oprezni paze na putne prelaze“ u Srpskoj

U Želјeznicama Republike Srpske danas je održan prvi radni sastanak pred početak preventivnih aktivnosti i kampanje pod nazivom "Oprezni paze na putnene prelaze", koja se i ove godine realizuje u cilјu smanjenja broja saobraćajnih nezgoda na putnim prelazima u Republici Srpskoj.

Pomoćnik ministra za želјeznički, vodni i vazdušni saobraćaj Vesna Vožni, istakla je da je jedan od bitnih zaklјučaka sa sastanka u Doboju, da je u protekle dve godine smanjen broj povređenih i smrtno stradalih na prugama Republike Srpske, zahvalјujući i zajedničkoj kampanji .

-Zaklјučak je i da trebamo posebnu pažnju obratiti na lokalne zajednice, da ih trebamo upoznati sa njihovim obavezama i da pomognemo u provođenju osiguranja ali i smanjenja broja putnih prelaza - naglasila je Vožnijeva i dodala da se broj putnih prelaza u proteklom periodu nije značajno smanjio zbog velikih troškova i otpora meštana u određenim lokalnim zajednicama.

Pojasnila je da Želјeznice Republike Srpske svake godine upućuju dopise lokalnim zajednicama sa predlozima za ukidanje neadekvatnih putnih prelazada, ali da se najčešće meštani mesnih zajednica suprotstavlјaju njihovom ukidanju, zbog čega je, kako navodi, došlo do izmene Zakona o želјeznicama te je za pet godina produžen rok za ukidanje neadekvatnih putnih prelaza.Ona je navela da su u preventivne aktivnosti ove godine uklјučene i auto-škole koje će pojačati obuke učenika o putnim prelazima tokom polaganja vozačkih ispita.

Nosilac kampanje "Oprezni paze na putne prelaze" je Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, čiji je direktor Mladen Petrović naveo podatak da su u 2021. godini na putnim prelazima smrtno stradala četiri lica, jedno teško i četiri lica lakše povređena, dok je prošle godine smrtno stradalo jedno lice, a četiri lakše povređena.

-Ove godine ćemo povećati analizu putnih prelaza, radićemo indikatore koje ranije nismo radili, zajedno u saradnji sa Auto-moto savezom, da dobijemo bolјu sliku koliko lјudi paze na putnim prelazima - najavio je Petrović, i ukazao da je registrovana veća pažnja učesnika u drumskom saobraćaju, na putnim prelazima osiguranim višim nivoom osiguranja.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Slađan Jović, podsetio je da se na prugama u Republici Srpskoj nalazi ukupno 246 putnih prelaza, od čega je 38 obezbeđeno signalno sigurnosnom opremom, 25 svetlosnom i zvučnom signalizacijom i polubranicima, 13 sa mehaničkim branicima kojima rukuje želјeznički radnik , dok je 208 putnih prelaza osigurano saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti.

-Izuzetno nam je zadovolјstvo u okviru svih naših nastojanja da osiguramo bezbednost na putnim prelazima, da je prepoznata problematika koja se dešava, usled nepoštovanja saobraćajnih propisa. Želјeznice Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS, kao i ostalim nadležnim institucijama pokrenule su ovu aktivnost koju nastavlјamo i ove godine, kako bi i u narednom periodu bilo još više aktivnog učešća svih nadležnih institucija u Republici Srpskoj – naglasio je Jović.

Preventivne aktivnosti u okviru kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“ provode se sa cilјem povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj sa akcentom na putne prelaze.Uticati na promenu stavova i buđenja svesti i lične odgovornosti, kod svih učesnika u saobraćaju, prilikom kretanja putem koji prelazi preko i pored želјezničke pruge, jedan je od osnovnih cilјeva i ovogodišnje kampanje.