04.12.2019

Vijesti

Predstavljeni implementirani infrastrukturni projekti

Predstavljeni implementirani infrastrukturni projekti

Sedma međunarodna konferencija pod nazivom „NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2019“. održana je u okviru dvodnevnog simpozijuma u organizaciji Saobraćajnog fakulteta iz Doboja.

Na međunarodnoj konferenciji u Doboju prezentovano je ukupno 100 recenziranih naučno – stručnih radova, a svoje radove izložili su eminentni stručnjaci iz BiH i regiona koji se bave problemima u saobraćaju i komunikacijama, dok su posebnu notu konferenciji dali plenarni izlagači i učesnici iz Kine, Slovačke, Srbije, Austrije, Hrvatske i Češke.

Željeznice Republike Srpske i ove godine uzele su učešće na međunarodnoj konferenciji a svoje radove radove predstavili su inženjeri saobraćaja i elektrotehnike: Jelena Kuzmanović, Nikola Malinović, Goran Stevanović, Nebojša Tomić, Mario Danilović, Borislav Popović i Dragan Žigić.

Inženjeri elektro tehnike i saobraćaja imali su za cilj prezentovanje i upoznavanje stručne javnosti sa značajem implementiranih, kao i budućih infrastrukturnih projekata, čiju realizaciju Željeznice Republike Srpske planiraju i u narednom periodu.

Primenjena tehnička rešenja i nove tehnologije predstavljene su sa aspekta povećanja bezbednosti i unapređenja organizacije željezničkog saobraćaja kroz radove: „Poboljšanje rada daljinskog upravljanja elektrovučnih podstanica na željeznicama, upotrebom ABB RTU 560 uređaja za kontrolu, prijem i prenos podataka“, „Modernizacija sistema signalizacije na deonici pruge Doboj – Banjaluka“, „Primena komunikacija u željezničkom saobraćaju posredstvom javne GSM mreže“ i „ OpenTrack softver kao alat koji se koristi za planiranje i simulaciju železničkog saobraćaja“.

Metodološki pristup u stručnim radovima koji su prezentovani, baziran je na realnim pokazateljima, poređenjem projektovanih i podataka iz eksploatacije saobraćaja.

Prvo plenarno predavanje na Sedmom međunarodnom simpozijumu “Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2019” održao je profesor Vu Đijang sa pekinškog Univerziteta za transport Đaotung, koji je ukazao na značaj finansijskog, socijalnog i ekološkog aspekta koncepta pruge za velike brzine.

Konferenciji u Doboju prisutvovao je i Ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske, pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, predstavnici Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i mnogi drugi predstavnici institucija koje se bave temama iz oblasti saobraćaja.

Po završetku dvodnevne konferencije organizatori su istakli da je i ovogodišnji cilj u potpunosti ostvaren. Predstavljeni su novi trendovi u oblasti saobraćaja, analizirano trenutno stanje i različiti problemi u saobraćaju, prepoznati pravci ka novim horizontima u oblasti saobraćaja te ostvareni i najavljeni različiti vidovi saradnje sa partnerima iz zemlje i inostranstva.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Predstavljeni implementirani infrastrukturni projekti alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Predstavljeni implementirani infrastrukturni projekti alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Predstavljeni implementirani infrastrukturni projekti alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Predstavljeni implementirani infrastrukturni projekti