14.09.2022

Vijesti

Preventivna kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“ u Prijedoru

Preventivna kampanja „Oprezni paze na putne prelaze“ u Prijedoru

Izmene Zakona o Željeznicama Republike Srpske koje se odnose na finansiranje održavanja putnih prelaza donele su novi pravilnik o ukrštanju puteva i pruga u Srpskoj, koji bolje objašnjava pristup putnim prelazima i način njihovog održavanja – naglasila je u Prijedoru na radnom sastanku u okviru preventivne kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“ Vesna Vožni, pomoćnik ministra za željeznički, vazdušni i vodni saobraćaj u Republici Srpskoj.

– Poražavajuće i alarmantno je da je u poslednjih osam godina na putnim prelazima u Republici Srpskoj poginulo 20 ljudi. Zbog toga je ova naša kampanja još značajnija i nadamo se da će uroditi plodom. U osam meseci ove godine nije bilo poginulih u udesima na putnim prelazima. Ne smemo zaboraviti da voz uvek ima prednost – istakla je Vesna Vožni, pomoćnik ministra za željeznički, vazdušni i vodni saobraćaj u Republici Srpskoj.

Načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović, rekao je da se na području ove uprave od 2016. godine do danas desilo 12 saobraćajnih nezgoda na putnim prelazima, gde je u dve nezgode smrtno stradalo pet lica.

Direktor Sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja u Željeznicama Republike Srpske Rade Cvijanović, istakao je da je vidljivo da kampanja donosi određene rezultate.

– Uspevamo da dođemo do svesti učesnika u saobraćaju koji sada, poslednjih godina, dodatno obraćaju pažnju prilikom prelaska preko putnih prelaza nego u prethodnom periodu. To pokazuje i statistika. Ma koliko obezbedili prelaze, ako nemamo samosvest i ličnu odgovornost, ne obratimo dodatnu pažnju i ne poštujemo saobraćajne propise, može doći do tragedija, koje nastojimo da svojim preventivnim aktivnostima sprečimo. – poručio je Cvijanović.

Vršilac dužnosti zamenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović, rekao je da je u planu brojanje vozila na putnim prelazima radi regulisanja nivoa zaštite, a da je, bez obzira na nivo zaštite, ljudski faktor jako važan.

– I na mestima gdje je pruga obezbeđena svetlosnom saobraćajnom signalizacijom, branicima i polubranicima, imamo slučajeva da vozači prelaze i oštećuju opremu, ugrožavajući svoju i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Zato je jako važan rad na promeni ponašanja učesnika u saobraćaju, a bilo je i govora o nedovoljnoj zastupljenosti problema prelaska preko putnih prelaza u obukama u auto-školama i na vozačkim ispitima, što bi trebalo promeniti – dodao je Radović.

Zamenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević rekao je da je obaveza grada da zajedno sa svim subjektima puno više radi na prevenciji saobraćajnih nezgoda.

– Svi možemo dati doprinos da se saobraćajne nezgode ne dešavaju – dodao je Kovačević.

Radnom sastanku prisustvovali su i predstavnici Inspektorata Republike Srpske, „Puteva Republike Srpske“ i Auto-moto društva „Prijedor“, a učesnici su nakon sastanka obišli putni prelaz Topolik u istoimenom naselju.

Na teritoriji pruga Željeznica Republike Srpske ukupno je 247 putnih prelaza i svi su na odgovarajući način osigurani. Od 247 putnih prelaza, 36 je obezbeđeno signalno sigurnosnom opremom, 23 svetlosnom i zvučnom signalizacijom i polubranicima, 13 sa mehaničkim branicima kojima rukuje željeznički radnik dok je 211 putnih prelaza osigurano saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti.

Na području grada Prijedora nalazi se 35 putnih pelaza, od čega je 32 osigurano saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti, 2 putna prelaza su osigurana mehaničkim branicima sa kojima rukuje željeznički radnik i 1 putni prelaz koji je osiguran polubranicima i svetlosno-zvučnom signalizacijom.