03.10.2023

Vijesti

Preventivne aktivnosti „Oprezni paze na putne prelaze“

Preventivne aktivnosti „Oprezni paze na putne prelaze“

U okviru preventivne aktivnosti i realizacije kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“, u Prijedoru su danas razmatrane mogućnosti kako bi se na najadekvatniji način poštovala zakonska obaveza o minimalnoj udalјenosti od dva kilometra između dva putna prelaza na pruzi.

Zamenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović, rekao je da za ukupno 16 putnih prelaza u Prijedoru postoji mogućnost za ukidanje.

- Danas je najviše govora bilo o bezbednosti i mogućnosti ukidanja putnog prelaza „Topolik“. Dogovoreno je da se razmotre dalјi koraci vezani za proceduru ukidanja putnih prelaza, uzeti u obzir i stavove meštana, te obezbediti pogodnu alternativnu saobraćajnicu, pre nego što dođe do ukidanja - rekao je Radović.

On je podsetio da su u prethodnom periodu ukinuta tri putna prelaza u opštini Stanari i po jedan u Doboju i Šamcu, a da Agencija za bezbjednost saobraćaja nastavlјa aktivnost brojanja automobila koji prelaze preko pružnih prelaza, kao i praćenje ponašanja učesnika drumskog saobraćaja kada nailaze na putne prelaze.

Šef službe za saobraćajne poslove i upravlјanje kolima u Želјeznicama Republike Srpske Rade Blagojević, podsetio je da na prugama u Srpskoj ima ukupno 246 putnih prelaza od kojih je 27 osigurano signalno -sigurnosnim uređajima sa polubranicima i svetlosno -zvučnom signalizacijom, 12 sa branicima kojima rukuju želјeznički radnici i 207 putnih prelaza koji su obezbeđeni saobraćajnim znacima na na putu i trouglom preglednosti.

- U Prijedoru je od ukupno 35 putnih prelaza, 32 osigurano saobraćajnim znacima na putu i trogulom preglednosti, dva branicima kojima rukuju želјeznički radnici i putni prelaz „Trinaesta“,koji je osiguran najvišim nivoom osiguranja, odnosno signalno sigurnosnim uređajem sa polubranicima i svetlosno - zvučnom signalizacijom - naveo je Blagojević.

Precizno definisanje kako i na koji način realizovati ukidanje neuslovnih putnih prelaza i na taj način ispoštovati Zakon o želјeznicama Republike Srpske, koji je jasno definisao udalјenost između dva putna prelaza i koja ne može biti manja od 2000 metara, naši su koraci u narednom periodu - dodao je Blagojević.

Prema njegovim rečima, grad Prijedor je u ranijem periodu dao saglasnosti Želјeznicama Republike Srpske na upućene zahteve za ukidanje dva putna prelaza, nakon čega je od Želјeznica traženo da se ukidanje odgodi.

- Preko Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, dobili smo zahtev određenog broja meštana za ukidanje putnog prelaza „Topolik“. Na području ove mesne zajednice postoji mogućnost da se drumski saobraćaj preusmeri na putni prelaz „Silos“ koji je udalјen nešto više od 600 metara i obezbeđen branicima kojima rukuju želјeznički radnici. Plan Želјeznica Republike Srpske je da upravo ovaj putni prelaz u budućem periodu biti osiguran savremenim sistemom osiguranja - naveo je Blagojević.

Zamenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević, rekao je da ne zna ko je dao saglasnost, niti zašto je ona ukinuta.

- Ovo je prilika da još jednom apelujemo na vozače i pešake da oprezno pristupaju putnim prelazima i da na taj način pokušamo da dođemo u situaciju da više nemamo saobraćajnih nezgoda, a pogotovo onih teških sa smrtnim ishodom - rekao je Kovačević.

Sastanku u Prijedoru prisustvovali su predstavnici subjekata bezbednosti saobraćaja, koji učestvuju u preventivnoj aktivnosti "Oprezni paze na putne prelaze".