25.03.2021

Vijesti

U Prijedoru i Novom Gradu zvanično obeležen početak kampanje „Oprezni paze na putne prelaze“

U Prijedoru i Novom Gradu zvanično  obeležen početak kampanje „Oprezni paze na putne  prelaze“

Nakon radnog sastanaka i obilaska putnog prelaza „Trinaesta“ ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedelјko Ćorić, rekao je da su relevantne institucije donele važne zaklјučke na osnovu kojih će biti izrađen dinamički plan aktivnosti, s cilјem pobolјašanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

- Svi putni prelazi na prugama Želјeznica Republike Srpske obezbeđeni su na adekvatan način, i bez obzira na nivo bezbednosti važno je da radimo na tome da se podigne svest svih učesnika u saobraćaju kako bismo smanjili broj nezgoda. Postoje određena razmimoilaženja u mišlјenjima lokalnih zajednica, inspektorata i Želјeznica Republike Srpske. Oni su dobili zadatak da u narednih 15 dana pripreme obimnu informaciju za svih 35 putnih prelaza koliko ih se nalazi na području Prijedora - rekao je ministar Ćorić.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Želјko Radić, naglasio je da želјeznice maksimalno podržavaju i učestvuju u svim akcijama, kojima se bezbednost u saobraćaju podiže na viši nivo.

- Pre svega neophodno je poštovati saobraćajnu signalizaciju a pojačan oprez mora biti prisutan naročito u uslovima smanjene vidlјivosti ili povećanog opterećenja drumskog saobraćaja. Od 248 putnih prelaza na prugama Želјeznica Republike Srpske 212 putnih prelaza obezbeđeno je trouglom preglednosti, 23 putna prelaza osigurana su svetlosno – zvučnom signalizacijom a 13 mehaničkim branicima . U prethodnih 10 godina uložili smo oko četiri miliona KM u podizanje nivoa bezbednosti na putnim prelazima, ali i pored toga lјudski faktor je nešto što se ne može sprečiti kao uticajni momenat - rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Želјko Radić.

I pored podizanja nivoa bezbednosti na putnim prelazima, učesnici u saobraćaju moraju promeniti svest da ne bi ugrožavali svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju, kao i bezbednost drumskog i želјezničkog saobraćaja, naglasio je Radić.

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović rekao je da u Prijedoru i u Novom Gradu ima određen broj putnih prelaza koji nisu obezbeđeni višim nivoom osiguranja i koji su potencijalna opasnost za građane, istakao je da svi sa svoje strane treba da urade šta je neophodno.

- Apelujemo na građane da vode računa prilikom prelaska preko putnih prelaza jer postoje znakovi koji upozoravaju na potencijalnu opasnost.Malo više pažnje je neophodno kako bismo sačuvali lјudske živote. Pre par godina putni prelaz `Trinaesta`, koji je odneo mnoge živote, završen je i od tada nije bilo takvih slučajeva. Imamo još dva potencijalno opasna mesta koja ćemo analizirati, i naći način zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza i Želјeznicama Republike Srpske za rešavanje svih kritičnih mesta na području Prijedora – rekao je gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.

Vršilac dužnosti zamenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović, rekao je da je u poslednjih sedam godina 16 lica smrtno stradalo na putnim prelazima u Republici Srpskoj i da je isklјučivo odgovornost za nastanak saobraćajnih nezgoda, bila na vozačima drumskih vozila.

- Ova kampanja sastoji se iz više segmenata. Jedan je da poruku, da moramo biti oprezni i poštovati pravila kad prelazimo putni prelaz. prenesemo što većem broju onih koji učestvuju u saobraćaju prelazeći svakodnevno preko putnih prelaza, a drugi segment kampanje je da se unapredi infrastruktura na punim prelazima. U skladu s tim, svim lokalnim zajednicama u kojima postoje putni prelazi, upućen je upitnik kako bi se analiziralo stanje kada je u pitanju postavlјanje saobraćajne signalizacije i znakova ograničenja brzine pri približavanju prelaska preko pruge- istakao je Milija Radović,ispred Agencije za bezbjednost saobraćaja.

Pomoćnik ministra za želјeznički saobraćaj Republike Srpske Vesna Vožni, istakla je nakon sastanka sa rukovodstvom opštine Novi Grad, da je kampanja “Oprezni paze na putne prelaze”, koja je bila realizovana i u prethodnim godinama, izuzetno važna kako bi se zajedničkim aktivnostima svih učesnika u saobraćaju uticalo na odgovornije ponašanje svih učesnika u saobraćaju.

- Cilј kampanje je da podignemo svest učesnika u drumskom saobraćaju da budu oprezni na prelazima i imaju na umu da, u skladu sa Zakonom o želјeznici RS, voz uvek ima prednost – istakla je Vožni..

Prema njenim rečima, planirano je da do septembra, nakon ispunjavanja anketnih listića od strane svih upravlјača puteva, bude napravlјena analiza koja će pokazati koji su to najkritičniji prelazi u ovoj lokalnoj zajednici.

- Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći, da se ti prelazi osiguraju i budu bezbedni za saobraćaj – rekla je pomoćnik ministra za želјeznički saobraćaj RS Vesna Vožni.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača, rekao je nakon sastanka da je primetno smanjena pažnja učesnika u saobraćaju pri prelasku preko putnih prelaza.

- Ovo je značajna inicijativa jer su lјudski životi najvažniji, a ishodi saobraćajnih nezgoda na prelazima su najčešće tragični – rekao je načelnik Novog Grada.

On je dodao da je obaveza i ove lokalne zajednice da evidentira i proceni stanje na prelazima u opštini Novi Grad.

- Dobićemo podatke na kojim prelazima nema signalizacije, a to su uglavnom prelazi na lokalnim putevima. Sagledaćemo i mogućnost da se ukinu prelazi na kojima je mala frekvencija saobraćaja i nema potrebe za njihovim postojanjem – istakao je Drlјača.

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza RS, Agencije za bezbjednost saobraćaja, rukovodstvo Želјeznica Republike Srpsk i opštine Novi Grad, posetili su u okviru početka kampanje i putni prelaz „Kulska obala 1“ u Novom Gradu, gde su vozačima drumskih vozila podelјeni informativni leci, sa porukama da pri prelasku pruge,poštuju saobraćajnu signalizaciju i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Zvaničnom početku kampanje, koja će trajati do 30 septembra, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Inspektorata i Auto – moto saveza RS.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : U Prijedoru i Novom Gradu zvanično  obeležen početak kampanje „Oprezni paze na putne  prelaze“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : U Prijedoru i Novom Gradu zvanično  obeležen početak kampanje „Oprezni paze na putne  prelaze“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : U Prijedoru i Novom Gradu zvanično  obeležen početak kampanje „Oprezni paze na putne  prelaze“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : U Prijedoru i Novom Gradu zvanično  obeležen početak kampanje „Oprezni paze na putne  prelaze“