04.04.2019

Vijesti

Uprava i sindikati sve bliži dogovoru

Uprava i sindikati sve bliži dogovoru

Još jedan radni sastanak Uprave sa sindikatima u vezi sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Željeznicama Republike Srpske pokazao je da se može postići značajan napredak u cilju pronalaženja najboljih rješenja jer su ga obje strane ocijenile veoma konstruktivnim.

- Razmijenili smo konkretne podatke, prijedloge i razloge za predložena rješenja i sa jedne i sa druge strane. Bilo je dosta nerazumijevanja i pogrešnog tumačenja pojedinih primjedbi na radnu verziju sistematizacije. Mislim da smo se usaglasili oko veoma bitnih stvari i da ćemo uvodeći je u formalno-pravne tokove veoma brzo doći do dana kada ćemo je i primijeniti – rekao je Zoran Ilinčić, v.d. generalnog direktora Željeznica Republike Srpske.

Tokom sastanka izneseni su valjani argumenti i sa jedne i sa druge strane pa nije bilo teško pronaći i zajednička rješenja. Većina stavova iz ranijih razgovora koji su predstavljali kamen spoticanja za donošenje ovog veoma važnog akta za radnike uspješno su usaglašeni, pa će se u narednih nekoliko dana sve dogovorene izmjene naći u pravilniku nakon čega će se ponovo razgovarati, ovog puta o kanačnom tekstu.

I predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa smatra da je današnji sastanak bio konstruktivan i uspješan iz više razloga.

- Jedan od razloga je što smo došli do zaključka da moramo da radimo na održivoj sistematizaciji napravljenoj prema potrebama preduzeća. Ono što uliva optimizam je svakako da su i Uprava i sindikati uvidjeli gdje ima propusta, pa očekujem da će na narednom sastanku biti usaglašena sistematizacija koja će poslužiti i za donošenje kolektivnog ugovora – rekao je Simo Cvjetković, predsjednik tog sindikata.

Pored razgovora o sistematizaciji na sastanku je bilo riječi i o mogućnosti povećanja plata zaposlenima u Željeznicama Srpske, ali je, kako je rekao v.d. generalnog direktora, u ovom momentu teško pričati konkretno o procentima.

- Svakako da obim prevoza i ovo sve što radimo po pitanju ušteda i ovakvih organizacionih promjena potvrđuje da smo bili u pravu kada smo na početku godine pravili procjene i planirali da u ovoj godini imamo osnova da razmišljamo o povećanju plata i poboljšanju statusa naših radnika i uslova rada i da to kroz primjenu nove sistematizacije možemo i ostvariti - istakao je Ilinčić.