18.05.2023

Vijesti

Uprava i sindikati Želјeznica Republike Srpske o Kolektivnom ugovoru

Uprava i sindikati Želјeznica Republike Srpske o Kolektivnom ugovoru

Članovi uprave Želјeznica Republike Srpske danas su na radnom sastanku u Doboju zajedno sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, nastavili razgovore na usaglašavanju tekstualniog dela Kolektivnog ugovora, kojim se nastoje urediti prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz oblasti rada, koji su regulisani Zakonom o radu Republike Srpske.

Na sastanku je bilo reči o prihvatlјivim izmenama i dopunama, mogućim korekcijama kao i odstranjivanju trenutnih nedostataka, te unapređnju funkcionisanja Želјeznica Republike Srpske u svim segmentima. Razgovarano je o primedbama i sugestijama sindikalnih predstavnika reprezentativnih sindikalnih organizacija, u cilјu konačnog definisanja normativnog dela, u cilјu budućeg potpisivanja Kolektivnog ugovora.