21.02.2019

Vijesti

Uprava razgovarala sa reprezentativnim sindikatima

Uprava razgovarala sa reprezentativnim sindikatima

Uprava Željeznica Republike Srpske će početkom naredne sedmice sindikatima dostaviti prijedlog tabelarnog dijela sistematizacije i projekciju finansijskih troškova koji će poslužiti kao polazna osnova za pregovore u vezi sa kolektivnim ugovorom, zaključeno je na jučerašnjem sastanku sa reprezentativnim sindikatima.

Obje strane su saglasne da su plate i trošak radne snage suštinski za kolektivni ugovor, da se na tome intenzivno radi, ali ni jedna ni druga strana, i pored vidljivih pomaka, nisu zadovoljne dinamikom ističući da se posao mora ubrzati.

Zato je Uprava predložila da se razmotre stavke koje ne „vuku“ finansijska sredstva, ali su takođe važne, kako bi se bar taj dio posla završio i za usaglašavanje ostalo što manje, što sindikati nisu prihvatili. O svemu će, kako su rekli, kada dobiju detaljniji materijal i o njemu zauzmu svoj stav.

Na sastanku je razgovarano i o drugim, tekućim pitanjima.